رضا حسن زاده و ایمان مبعلی در کادر فنی نساجی مازندران

البرزورزشی؛ رضا حسن زاده مدافع و نیز ایمان مبعلی دو ملی پوش سابق تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان مربی و دستیاران وحید فاضلی در کادر فنی جدید تیم نساجی مازندران انتخاب شدند.

البرزورزشی؛ رضا حسن زاده مدافع و نیز ایمان مبعلی دو ملی پوش سابق تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان مربی و دستیاران وحید فاضلی در کادر فنی جدید تیم نساجی مازندران انتخاب شدند.
در ضمن کادر حال حاضر حمید فرزانه و فیض کریملو دو بازیکن سالهای نه چندان سایپا و استقلال هم به عنوان دیگر دستیاران فاضلی در کادر فنی تیم نساجی حضور خواهند یافت.

مذاکره استقلال با کریم


مدیران باشگاه استقلال با علی کریمی هافبگ سرشناس این باشگاه مذاکره خواهند کرد. این گفت و گو امروز انجام می شود کریمی در تمام زمینه های مورد نظر به توافق نهایی برسد نیز یک سال دیگر در استقلال خواهد ماند.کریمی از چند باشگاه داخلی و خارجی پیشنهاد دارد.

  • 11:42
  • 1399/07/27
  • 4614