به یاد آقا شعاع

فوتبال این مرز و بوم بزرگمردان بسیاری را بخود دیده که در پرتو عشق وافر به توپ گرد و مستطیل سبز، توانستند منشا خدمات ارزنده ای باشند.

زنده یاد آقا شعاع (شعاع معتمد شیرازی) از جمله این مردان نیکنام بود که با چیدن سنگ بنای تیم فوتبال شعاع، قوت قلب عمیق جامعه فوتبال شد.
تیمی موقر که خیلی زود در کانون توجهات قرار گرفت و به رقیب جدی تاج، دارایی و شاهین تیمهای قدر پایتخت تبدیل گشت.
نادر لطیفی، فریبرز اسماعیلی، گودرز حبیبی، نادر افشار، محمود سفیری، سعید سعیدی، ناصر شاطریان، محمود مقدم و… شعاع توپ می زدند و برای تنومند کردن درخت این تیم پایتخت نشین مرارت کشیدند.
َباری، کوچ روانشاد فریبرز اسماعیلی یکی از طلایه داران تیم شعاع و ملی پوش والا مقام از میان ما، بهانه ای شد تا هم یاد و خاطره این پیش کسوت از دست رفته را پاس بداریم و هم اینکه فلش بکی به سال‌های دور بزنیم و از تیم دوست داشتنی شعاع و بانی آن چند سطری بنويسبم.
در این قاب تیم پیش کسوتان تیم شعاع در رقابتهای فوتبال پیش کسوتان جام زنده یاد یونس شکوری دیده می‌شود که شش سال پیش با مربیگری استاد منوچهر زندی و مدیریت عالیجناب نادر افشار در امجدیه به مصاف رقبا رفت.
از راست منوچهر زندي ( مربي) حسن حبيبي ، گئورگ هاكوپيان ، كيوان نيك نفس ، فرهاد اسماعیلی ، عليرضا عزيزي ، نادر افشار (مدیر تیم )
نشسته از راست : سهراب معصومی - گودرز حبيبي،فريبرز اسماعيلي، مسعود آذري ، عليرضا تقوي.

نویسنده: رضا میرزاییان

  • 14:09
  • 1399/02/09
  • 1449