مهندسی بی نتیجه!

اقدام شجاعانه کمیته استیناف را باید فارغ از اسم ها و رنگ ها ستود که به گزارش داوران و ناظران بازی و رای کمیته انضباطی مهر تایید زد تا ارکان فوتبال از مهندسی پشت پرده آسیب نبیند!

مسائل بر جای مانده از بازی بی سرانجام در اصفهان روزهای متوالی باعث دغدغه و دلمشغولی اهالی فوتبال شده بود.
اگر چه اصل مسئله روشن بود و علاقه مندان فوتبال لحظه به لحظه وقایع آن روز را از صفحه تلویزیون مشاهده کردند،اما با توجه به تجدید نظر خواهی باشگاه سپاهان این خواسته مورد اجابت قرار گرفت.
در ارسال مدارک و مستندات ارسالی از سوی باشگاه سپاهان نکته جدیدی وجود نداشت و مجموعه اطلاعات سازمان لیگ از نبود عزم جدی از سوی سپاهانی ها برای انجام حکایت می کرد!
همکاران رسانه ای که آن روز در اصفهان حضور داشتند، صراحتا از نبود عزم جدی از سوی مربیان سپاهان برای انجام بازی سخن می گفتند.
در واقع آسیب دیدگی دو مدافع مرکزی (ولسیانی و پورقاز) و غیبت دو مهره کلیدی در فاز تهاجمی (کورش استنلی و کومان)سپاهان را در موضع ضعف قرار داده بود.
بنابراین تصمیم سازمان لیگ در مورد عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه به دلیل ویروس کرونا بهانه خوبی بود،تا سپاهان با خرید زمان به دنبال تعویق این دیدار باشد.
حتی در خبرهای ارسالی از سوی همکاران حاضر در اصفهان ،این نکته مهم هم وجود داشت،که با اصرار کادر فنی -مدیران سپاهان مجبور شدند از تمام ابزار از جمله دخالت استانداری هم بهره ببرند و به شکلی این دیدار را به عقب بیاندازند.
حتی قبل از صدور حکم استیناف هم این فعالیت متوقف نشد و سپاهانی ها با استفاده از نیروهای آشکار و نهان خود در صدد لغو حکم صادره از سوی کمیته انضباطی بودند و…
همانطور که در سطور پیشین به صراحت اعلام شد،باید فارغ از رنگ ها و اسم ها ،این تصمیم کمیته استیناف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بر این باوریم چنانچه کمیته استیناف به لغو حکم کمیته انضباطی رای می داد ،به طور علنی مروج بی قانونی و هرج و مرج می شد.
این رای قطعی و محکم یقینا ثبات و پایداری را به ارکان قضایی فوتبال به ارمغان خواهد آورد و به یکسری تفکرات غلط خط بطلان خواهد کشید.

  • 16:55
  • 1399/02/09
  • 1055