واگذاري سرخابي، سرگرمي روزهاي كرونايي..!؟

مسابقه فوتبال كه نباشد، رد پايي ازعادل هم براي جنجال آفريني نباشد.آنگاه سناريوي تكراري واگذاري استقلال و پرسپوليس مي شود سرگرمي..!؟

درحالي وزير ورزش و اطرافيانش اين روزها خيلي جدي درباره واگذاري سرخابي سخن مي گويند كه هنوز "نه "اراده دكتر گودرزي -وزير وقت ورزش -وامير خادم را فراموش كرديم "نه" مهلتي را كه مجلس تعيين كرده بود.
در دولت نهم و دهم و بلكه دولت خاتمي هم اين بحث هامطرح بود ،اما بنابر همه ي دلايلي كه قبلا و به كرات گفتيم، ديديم و ديديد، اراده اي براي واگذاري وجود ندارد.
اگر هم چنين اراده اي وجودداشته باشد ،ساز و كار ش فراهم نيست .حتي از طريق فرا بورس يا سازمان خصوصي سازي..؟
گيريم كه فرد واجد شرايط و صاحب صلاحيت، شناسايي و مورد تاييد حاكميت نيزقرار گرفت! آيا نبايد به چنين حضوري كه مي خواهد ميلياردها تومان بابت برند استقلال و پرسپوليس پرداخت كند،شك كرد؟!.
بر فرض اينكه ،دولت كليه بدهي هاي كنوني اين دو تيم را متقبل شود، ولي وقتي براي خريد بخشي از سهام شصتا (!) ظرف نيم ساعت ميلياردها تومان وارد بازار سرمايه مي شود! بجز امثال عابر بانك كه به قصد مطرح شدن و پولشويي قصد خريد پرسپوليس يا استقلال دارند !خريد نام تجاري اين دو تيم فارغ از همه ظرفيت هايي كه نام استقلال يا پرسپوليس دارد ،ازنظر اقتصادي !داراي چه كششي دربازار سرمايه است كه باعث ترغيب سرمايه گذار شود؟
به تاريخچه و سوابق افراد متمول نظير عابر بانك كه هرازگاهي به اين دو مجموعه نزديك شدند ،نگاه كنيد!
چه شدند؟ كجا رفتند؟ الان چه كار مي كنند؟
وقتي فوتبال ما بخاطر نوع ساختارش براي ورودسرمايه گذار چون سراب و البته چاه ويل مي ماند،
از سناريوي واگذاري چه برداشتي بايد داشت ؟! آيا نبايد گفت وزارت ورزش در اوضاع كنوني كه همه مسابقات بخاطر كرونا تعطيل شده، سرگرمي خوبي را به راه انداخته است؟!
جالب است در اين ميان افرادي سرگرم شده اند و البته قند تو دلشان آب شده كه در قامت شركت مساله دار(!) پيشكسوتان درروياي دريافت سهام بسر مي برند!؟
امثال قليچ. عربشاهي. سلطاني. فنوني زاده يوسفي و دهها نفر از قديمي هاي مهربان و دوست داشتني پرسپوليس كه براي دورهمي(!) بي نظيرند بايد بپذيرند تا مادامي كه اساس شركت پيشكسوتان به واسطه رفيق شفيق مديرعامل اسبق پرسپوليس زير سوال است و مردان فهيمي نظير عابديني، راغفر طاووسي، مايلي كهن، زادمهر، دايي، وطنخواه، معيني، باقري، مهدوي كيا و غيرو حاضرنيستند به صدكيلومتري اين مجموعه -و مورد مشابهه آن در استقلال -نزديك شوند،معنايش اين است كه واگذاري سرخابي سرگرمي خوبي است.
ايكاش سازه شركت پيشكسوتان با متريال خوب شكل مي گرفت تا حرفش خريدار داشته باشد . اما افسوس كه دورهمي "شيرين"است مثل "رويان"..!؟
نویسنده: مجيد سعيدي

  • 12:18
  • 1399/02/10
  • 945