محبی: کری نخواندم، واقعیت را گفتم

با توجه به تمریناتی که پشت سر گذاشتم روند خوبی را طی می کنم. در کرمانشاه و با برادرم آرش به تمرین می پردازم. یکی از آشنایان باشگاهی را به صورت اختصاصی در اختیارمان قرار داده و از این نظر دغدغه ای نداریم.

یدالله محبی ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد کشورمان ضمن بیان مطالب فوق به خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی گفت: با کادر فنی در ارتباطم و تابع تصمیمات آنها هستم. هدف اصلی بنده حضور در مسابقات المپیک بوده که لازمه آن رسیدن به دوبنده تیم ملی است و در این راه تمام تلاشم را انجام می دهم تا در صورت برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی و مسابقات برون مرزی خودم را به اثبات برسانم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه به تازگی در اظهار نظری با سایر رقیبان کری خوانده اید، گفت: کری نخواندم و با کمال احترام باید بگویم هرجایی که لازم باشد کشتی می گیریم و در مقابله با حریفان و بزرگان این ورزش گامی به عقب بر نمی دارم و پا پس نمی کشم. تمام وجودم را برای رسیدن به المپیک صرف خواهم کرد تا در بزرگترین آوردگاه کشتی جهان حضور داشته باشم.

محبی افزود: اگر در اردو حضور داشتیم از نظر سرشاخ شدن با حریف تمرینی به نفعمان می شد ضمن اینکه کادر فنی بهتر می تواست اعضای تیم را زیر نظر داشته باشد. با اینحال اما شرایط در کرمانشاه برایم ایده آل است، چه از نظر حریف تمرینی و چه از لحاظ مربی که عمویم حسن محبی هدایتم می کند. بهترین امکانات کرمانشاه را در اختیار بنده گذاشته اند تا از این نظر دغدغه ای نداشته باشم.

ملی پوش سنگین وزن کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: نهایت تشکر را از قهرمانان واقعی مملکت که بی ادعا جانشان را وقف مردم می کنند، دارم و آرزو می کنم ویروس کرونا هرچه زودتر نابود شود تا مدافعان سلامت و مردم عزیر این تجربه تلخ را به دست فراموشی سپرده و به زندگی عادی خود بازگردند.

گفت و گو از: احمد دباغ

  • 12:06
  • 1399/02/10
  • 1532