رستمیان:هر آمدنی، رفتنی دارد

جواد رستمیان مدیر روابط عمومی اسبق استان مازندران به خبرنگار البرز ورزشی گفت گذران زندگی وقتی معنا می یابد که اثری مهرانگیز بر کار و مسئولیت خویش بگذاریم. وی در نامه ای که نام اصغر ثمربخش، سلمان قادری، غلامرضا نوری زاده هم در ذیل آن آمده است، نوشت...

مسندی که از برای خدمت باشد چنان از ارزش و اعتبار برخوردار می شود که پیمودن عمر و گذر از این عرصه به دوره ای نو هم نمی تواند بی رنگ و پنهانش کند.
از تبار شماییم و سر همین مکتب و مسلک آموخته ایم که کشتی محل و مامن عشاق است و سر همین عشق، دل و جان هم دریغی نبود.
به تاسی از بزرگان این رشته که نام شان و یادشان زینت این جامگاه و افتخار آفرین ورزش ایران است، کوشیدیم که خدمت را بی منت و حسب وظیفه انجام دهیم و در این روزها که تندبادها و صاعقه های بدمهری ها و نامرادی ها به دشت گلگون کشتی یورش آورده اند، دریافته ایم که خانواده مان چشم نوازش بر خدمت مان دارند و لطف شان را شامل حال مان کرده اند.
میراث نیاکان کشتی در دست مان بود و دوشادوش جناب آقای ثمربخش نگذاشته ایم دست تعدی بر آورده و ارمغان شما دراز شود. حال اگر ذره ای تردید به آن داشتیم که در گیر و دار سیاسی کاری با بهترین هیات ورزشی کشور، کام نامحرم به آن شیرین می آید، با این حمایت و پشتوانه خیال مان راحت شد که گمان بدخواهان باطل است.
هر آمدی، رفتنی دارد ولی مهر کشتی از دل ما نمی رود حتی اگر اختلاف سلائق در میان باشد.
دگربار از لطف بیکران اهالی کشتی صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم امانت دار و حافظ خوبی برای مجد یکایک شما بوده باشیم.

  • 12:10
  • 1399/02/12
  • 1695