یادش به خیر والیبال تهران

57 سال پیش مسابقات پنج جانبه والیبال وزارت اقتصاد و دارایی در تهران... در این مسابقات تیم گمرکات بنادر اول شد و باشگاه جعفری در مکان دوم ایستاد.

در تصویر مسعود صالحیه که در آن زمان 17 ساله بود و بعدها به عقاب آسیا ملقب شد، در حال عبور دادن توپ از سیاوش رحیمیان و جلال میانگز دیده می شود.

این در حالی است که ناصر خوئی، احمد شوشتری و اصغر خدایی و اکبر قادری نیز زیر تور دیده می شوند.

آن زمان هم والیبال در پایتخت حال و هوایی دیگر داشت که در سکوی تماشاگران نقش می بست. یادش بخیر والیبال تهران...

  • 15:30
  • 1399/02/13
  • 1099