خوشرویی: مدل های استعدادیابی را تداوم بدهیم

والیبال ایران در دو دهه گذشته از دو مدل استعدادیابی سود برده است، مدل اول در زمان آقای یزدانی خرم بود که کانونها استانی بودند که بازیکنان بر اساس قد، خوش، سختکوشی و جسارت انتخاب می شدند و هزینه لباس، پوشاک و مربیان را فدراسیون پرداخت می کرد و ایوان بوگایانکوف بر آنها نظارت می کرد.

علیرضا خوشرویی مربی سازنده بین المللی والیبال که زمانی از دستیاران ایوان بوگانیکوف بود، می افزاید: در دوران اخیر استعدادیابی با نظارت استعدادیاب های فدراسیون صورت می گیرد و برگزیده تحویل مربیان تیم ملی نوجوانان می شود، در هر دو مورد اصل و اساس کار درست بود اما مهم تداوم این برنامه هاست یعنی وقتی که امسال استعدادیابی ها به پایان رسیده بلافاصله باید برای تیم دو سال آینده دست به کار شد، این شیوه می تواند از نقطه صفر مرزی تا پایتخت را در بر بگیرد.

خوشرویی که به اتفاق ناصر شهنازی در سال 2003 مقام سوم نوجوانان جهان را به دست آورده بودند، اضافه می کند: اینکه همواره مربیان نوجوانان مدعی می شوند که کار را از صفر آغاز کرده اند بنده موافق نیستم چون الفبای والیبال را مربیان استانها و کانونها آموزش داده اند و مربیان تیم های ملی در زمینه کارهای مهارتی و تاکتیکی و آمادگی جسمانی تلاش کرده اند در واقع همه دست به دست هم می دهند تا این چرخه بگردد. ما باید منصفانه قضاوت کنیم.

خوشرویی سپس درباره انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان هم گفت: چرا فدراسیون از مربیانی که دستیاران مربیان خارجی بوده اند آقایان مساجدی، محمدی راد، تندروان و... استفاده نمی کند؟ پس مربیان ایرانی کی و کجا باید آزمایش شوند؟ من با حضور مربیان وطنی موافقم و اعتقاد دارم آنها موفق خواهند شد به شرط اینکه مورد حمایت فدراسیون و همه مربیان کشور باشند.

  • 11:51
  • 1399/02/14
  • 1338