حسین زادگان، از ورزش مازندران می رود؟

استان مازندران سر فهرست تغییرات مدیرکل ورزش و جوانان قرار دارد و از وی به عنوان یکی از گزینه های اصلی جابجایی در وزارت ورزش و جوانان یاد می شود.

خبرگزاری البرز/ به نظر می رسد، حبیب حسین زادگان در انتهای بهار امسال به کار خود در ورزش استان پایان دهد.

به گفته های تقی زاده معاون پارلمان وززارت ورزش و جوانان شد. وزارتخانه عزم خود را برای تغییر چهار تن از شش مدیرکل کنونی که از دستگاه های دیگر به وزارت ورزش آمده اند جزم کرده است و پیش از این هم گلستان و اردبیل مدیران مرتبط شان را کنار گذاشته اند.

البته حسین زادگان سال پیش هم در شرف تغییر بود که حضور برادرش مجید حسین زادگان به عنوان استاندار موجب بقایش شد.

هرچند این احتمال هم وجود دارد که یکسال پایانی دولت را هم مدیرکل بماند ولی بدون تردید او سر لیست مدیرانی است که قرار دارد که تغییر می یابند.

  • 17:18
  • 1399/02/14
  • 1131