تک محوری بس است / لطفا حرف گوش کنید

کرونا باعث شده تا همه چیز از جمله فوتبال دنیا در برزخ قرار گیرد و دنیای توپ گرد و مستطیل سبز در مسلخ گرفتار شود.

فوتبال ما نیز چنین اوضاع و احوال آشفته ای دارد و بدتر از همه اینکه فدراسیون متولی ندارد و رئیس این مجموعه هنوز انتخاب نشده و شاید همین مساله موجب گشته تا سردرگمی ها مضاعف تر شود.
باری، بحث داغ تعطیلی و یا ادامه لیگ برتر و… نقل محافل است و کارشناسان در این رهگذر دیدگاه و راهکارهای گوناگونی را ارائه داده و می دهند که بعضا می‌تواند دریچه‌ ای تازه بر فوتبال ما بگشاید.
اما چه نیکو خواهد بود که ایده های خبرگان فوتبال در زیر یک سقف و در اتاق فکر مطرح شود تا راهکار و نقشه راه آنها جمع بندی و مورد تحقیق قرار گیرد.
طبعا با خردجمعی و تبادل اندیشه می توان به هدف رسید، آن هم بدور از احساسات و در پرتو منطق گرایی.
باید اعتراف کرد این معیار حرفه ای در فوتبال ما جایگاه خاص خود را ندارد و تره خرد نکردن برای اهالی فن به یک عادت آن هم عادت بد تبدیل شده است.
فدراسیون فوتبال برای یکبار هم که شده باید رسوب اندیشه های سنتی را کنار بزند و برای آینده لیگ و دیگر آیتم‌ها مدرنیت پیشه کند.
آیا این بار فدراسیون فوتبال تک محوری ها را دور خواهد ریخت و به اتاق فکر ایمان خواهد آورد؟!
دلمان می سوزد از اینکه افراد فرهیخته و علاقه مند بسیاری داریم که بی منت و بدون چشمداشت حاضر به ارائه باید نبایدها هستند ولی صد حیف فدراسیون ساز خودش را می زند و…
ما از بس گفتیم زبانمان مو درآورد، ولی دست به دعا برمی داریم و آرزو می کنیم چارچوبی مدلل در فوتبال ایجاد شود که این مهم فقط و فقط با تضارب آرا ممکن خواهد بود.

  • 10:16
  • 1399/02/15
  • 1026