بودجه کمیته ملی المپیک در سال 1400

بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۰ مشخص شد.

بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۰ مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی ، دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.  در این لایحه، بودجه پیشنهادی برای کمیته ملی المپیک ۱۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است که شامل بودجه جاری  و عمرانی است.

بودجه پیشنهادی ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیشتر بودجه مصوب سال ۹۹ است که باید در نهایت چه مبلغی از آن تصویب می شود.

 کمیته ملی المپیک برای  افزایش بودجه سال ۱۴۰۰، با دعوت از نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رایزنی هایی هایی را در این مورد انجام داده بود. 

*جدول بودجه کمیته ملی المپیک به شرح زیر است:

 

  • 15:18
  • 1399/09/12
  • 6058