ملاقات عادل عالیشان با نقیبی!

سرپرست هیات کشتی استان مازندران پس از دو خلاف قانونی آشکار در مجمع انتخابات هیات، سومین حرکت دور از انصاف و عدل را هم انجام داده است.

به رشته ای که جان پناه ایران است یورش برده اند، خودی ها چون می خواهند از بر آن به مقصود برسند و غریبه ها چون از ترکتازی و حکومت طولانی مدت کشتی مازندران عاصی اند!

از این مشهودتر نمی توان کشتی را به ذلت افکند، با مهندسی آشکار و مستند فقط باید امیدوار بود خانواده ورزش اول مازندران و ایران از هم گسسته نشود تا جلوی خسرانی بزرگ گرفته شود.

استاندار مازندران در کشتی تیمداری کرده و ورزش را می شناسند، پس برادرش مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و معاون توسعه ورزش قهرمانی اش را مواخذه کند که برای چه و به چه منظور، در محل دفتر هیات کشتی ساری با فرامرز نقیبی دیدار کرده است؟!

مطلع شدیم که روز گذشته فرامرز نقیبی عضو شورای اسلامی ساری که کاندیدای غیر ورزشی هیات کشتی استان است( هرچند کشتی تمرین می کرده که تقریبا نیمی از پسران مازنی چنین کرده اند اما همه خود را کشتی گیر نمی دانند) در معیت یکی از قهرمانان نامی ساروی استان به دفتر رئیس هیات کشتی ساری رفته و دقایقی بعد معاون توسعه ورزش قهرمانی و سرپرست هیات کشتی استان نیز به جمع شان ملحق شده است!
این دیدار دقیقا در راستای هماهنگ های صورت گرفته است. دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد و هر بهانه ای مضحک و بی پایه خواهد بود.
معاون ورزش استان که غیر قانونی سرپرست هیات کشتی مازندران شد و با عدول از قانون، دبیر هیات کشتی استان را تغییر داد، سومین حرکت ناعادلانه خود را هم رقم زد و به دیدار همان کاندیدایی رفت که همه می دانیم برایش قدم برمی دارند اما کتمان می کنند!
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران که می گوید قصد جانبداری نداریم، یا بی اطلاع است که نشان می دهد مدیریت خوبی ندارد و یا مطلع است و قصد گمراهی افکار عمومی را دارد. معاون وی قطعا خودسر و بی اجازه در پی هموار سازی مسیر پیش روی ریاست نقیبی نیست.
اگر حبیب حسین زادگان از این ملاقات بی خبر بوده، همین حالا باید سرپرست هیات کشتی را تغییر دهد تا شائبه ی تبانی و حمایت از گزینه مشخص از بین برود. بقای این سرپرست یعنی فرامرز نقیبی بفرمائید بر سریر کشتی تکیه بزنید و با سرنوشت ورزش اجدادی مان بازی کنید.
اتفاقا نقیبی را خوب می شناسیم، خوش برخورد است و کاربلد اما نه در کشتی. چرا کشتی را قربانی خود می کنید، نقیبی را رئیس رشته ای کنید که آمیخته با روح مردم مازندران نیست.
فقط یک نمونه از انتخاب های اینچنینی را بگوئید که به نتیجه رسید و خوب از آب درآمد. کدام رشته با مدیریت تکلیفی و مهندسی اداره کل رو به زوال نرفت؟ با این رفتار، کشتی شیر نفت ورزش ایران را هم می خشکانید!
پرسشی که پاسخ آن را همه می دانیم این است:چرا و با چه هدفی اداره کل ورزش و جوانان مازندران و در صدر آن مدیرکل و معاون، اجازه برگزاری انتخاباتی آزادانه و منصفانه را نمی دهند!
از اداره کل ورزش و جوانان مازندران توضیح می خواهیم. لازم است که سرپرست هیات کشتی استان در قالب جوابیه ای چرایی این دیدار و حضور در هیات کشتی ساری را بیان کند. فقط باید گفت هیچکس حوصله خنده ندارد. کشتی مازندران خنده بردار نیست. به تصویر که نگاه کنید، فقط بخشی از غرور ملی ایران که آفریده کشتی در المپیک هاست نمایان است. چطور مو بر تن تان سیخ نمی شود؟! چگونه جرات می کنید کشتی مان را دستاویز نیات غیر ورزشی خود قرار دهید. سکوت اداره کل و هیات کشتی مازندران یعنی اینکه، موضوع اظهر من الشمس حمایت از نقیبی صحیح است.

  • 10:33
  • 1399/02/15
  • 1654