پژمان زیرخاکی!

پژمان جمشیدی محصول انتقالی از فوتبال به جامعه سینما تلقی می شود، فوتبالیست دیروز وهنرپیشه امروز این شب ها از طریق گیرنده های تلویزیون مهمان منازل است.

پژمان در سریال زیر خاکی نقش اول را ایفا می کند و از اینرو محوریت داستان فیلم به نقش پژمان اختصاص دارد.

اهالی فوتبال این انتظار را از وی دارند که از نماینده خود در سینما رفتارهایی را شاهد باشند که بد آموزی در کار نباشد. سیگاری شدن پژمان در این سریال نکته ای نیست که اهالی ورزش با آن به راحتی کنار بیایند. فوتبال ایران یک چهره ورزشکار، چابک وبشاش را تحویل سینما داد اما اکنون چیزی که از پژمان جمشیدی در سریال ها دیده می شود، یک فرد سیگاری است.

  • 11:35
  • 1399/02/15
  • 1041