تسلیت به پیشکسوت رسانه و روزنامه نگاری؛

جناب آقای استاد منوچهر زندی

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر محترمه تسلیت گفته برای آن مرحومه مغفرت و رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی و طول عمر آرزومندیم.

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و همسر محترمه تسلیت گفته برای آن مرحومه مغفرت و رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی و طول عمر آرزومندیم.


پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی و روزنامه بین المللی شوت

  • 15:04
  • 1399/09/17
  • 6868