شیرکوند: مربیان ایرانی را نسوزانیم

کسی را نساختیم که سرمربی اش بگذاریم، احسن شیرکوند لیبروی سابق تیم ملی والیبال و پر داوم ترین بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران اعتقاد دارد مربیان ایرانی از لحاظ فنی خوب هستند، ولی به لحاظ شخصیتی افراد واجد شرایط را کنار ولاسکو قرار نداده بودیم که امروز بتوانیم روی آنها حساب کنیم، به اعتقاد من خارج از بحث تمرین دادن باید افرادی روی نیمکت تیم ملی قرار بگیرند که وزن آنها از بازیکنان بالاتر باشند و این خلایی است که هم اینک حس می شود و اگر بدون مطالعه مربی ایرانی را روی نیمکت تیم ملی قرار دهیم مهره سوزی

شیرکوند می گوید: باید یک مربی تراز اول دنیا را استخدام کنیم و سه چهار مربی ایرانی را کنارش قرار دهیم تا در آینده به درد هدایت تیم ملی بخورند، البته با این پیشنهاد که یک مشاور فنی نامدار خارجی کنار مربیان ایرانی قرار بگیرد هم موافق هستم، فراموش نکنید که با این بازیکنانی که ما داریم هر مربی نمی تواند هدایت کننده تیم ملی باشد.

شیرکوند درباره تیم شهرداری ورامین گفت: بودجه تیم تعیین شده و حتی برای اعزام به باشگاه های آسیا هم برنامه ریزی کرده ایم.

وی در خصوص سرمربی تیم ورامین نیز گفت: ظاهرا تیم شهداب یزد با آقایان غیاثی و نجاتی صحبت کرده اند ولی ورامین خانه آنهاست و دوست داشته باشند قدمشان روی چشم ما در غیر اینصورت مربی دیگری را استخدام خواهیم کرد.

شیرکوند درباره اینکه قصد بازنشستگی از بازیگری را ندارد، با خنده گفت: فعلا که همه تیم های صدر جدولی را می بریم و در این بردها طبیعی است که من هم سهیم هستم، پس الان وقت خداحافظی نیست.

گفت و گو از: جمشید حمیدی

  • 15:12
  • 1399/02/15
  • 1076