دولت ژاپن مسئول تامین هزینه های اقدامات مقابله ای با کرونا

دولت ژاپن مسئولیت تامین هزینه های اقدامات مقابله ای با پاندمی کرونا در شهرهای میزبان بازی های المپیک را عهده دار خواهد بود. 

دولت ژاپن مسئولیت تامین هزینه های اقدامات مقابله ای با پاندمی کرونا در شهرهای میزبان بازی های المپیک را عهده دار خواهد بود. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی و به نقل از کیودونیوز؛ تا کنون 500 منطقه شهرداری در کشور ژاپن دستورالعمل لازم جهت برنامه ریزی و اجرای اقدامات مقابله ای با کووید19 برای آماده سازی در مسیر برگزاری توکیو2020 را دریافت کرده اند.
 این اقدام در راستای انتشار این ایده که برگزاری بازی های المپیک برای تمام کشور ژاپن و نه تنها شهر توکیو سودمند خواهد بود؛ در دستور کار دولت قراردارد. 
بر این اساس، ورزشکاران بعنوان مهمان در کشور ژاپن حضور خواهند یافت و میزبانان ملزم به به برگزاری رویدادهای ورزشی و بکارگیری بهترین شیوه نامه های مقابله ای با کرونا خواهند بود. همچنین، شهرهای میزبان می توانند کمپ های ورزشی را با رعایت دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت برگزار نمایند.
 بنا برگزارشات، دولت ژاپن متعهد شده است تا هزینه هرگونه بسته ایمنی بهداشتی در خصوص رویدادها را از جمله انجام تست گیری کرونا متقبل گردد. آژانس ورزشی ژاپن تعهد کرده است تا 125 میلیون دلار در این خصوص هزینه نماید. 
 

  • 09:24
  • 1399/09/22
  • 6733