فوتبالی که سودی برای جامعه ندارد، بهتر که تعطیل باشد

با داریوش مصطفوی که ریشه در فوتبال دارد ودر این رشته دارای تخصص و صاحب نظر استدر ارتباط با تعطیلی ویا ادامه برگزاری لیگ نیمه تمام فوتبال به گفت و گو پرداخته ایم.

** بحث مسایل فوتبال را باید از چند زاویه به بررسی کشاند.

** بحث فنی ان به باشگاه ها ارتباط پیدا می کند. بحث غیر فنی ان را باید ستاد کرونا و وزارت ورزش پیگیر باشد.

** بنده اعتقاد دارم، فوتبال را باید به چشم یک عنصری مفید تلقی کرد که این عنصر می تواند باعث رشد در اقتصاد ونشاط در جامعه باشد.

** شما ببینیددر این لیگ ما چیزی به نام رشد اقتصاد ویا ایجاد نشاط در جامعه می بینید.

باشگاهی که در امد زایی ان صفر است وحتی توانایی دخل وخرج خودرا ندارد، چه سودی می تواند برای جامعه داشته باشد.

** باشگاهی که توانایی اداره امور را ندارد، چگونه می تواند تیم فوتبالش نشاط را به جامعه تزریق کند.

** مشکل فوتبال ما به اداره فوتبال بر می گردد.کسی بر سر جای خود نیست وکسی را به درستی وبر اساس توانایی وشایستگی وارد ان نکرده ایم.

** در فوتبال ما شایسته سالاری تعریف ندارد،طبیعی است که هر روز با یک مشکل درونی و یا برون مرزی مواجه می شود.

زمانی که چنین فوتبالی در اختیار قرار دارد وسیر تا پیاز ان با آه وناله ونداری مواجه است،بهتر که تعطیل باشد.

** درباره تعطیلات بخاطر ویروس کرونا، باید گفت :این موضوع به بخش غیر فنی مربوط می شود، بنده اعتقاد دارم در کنار اقایانی که در ستاد کرونا تصمیم گیری می کنند،از بخش فنی هم فوتبال کسانی حضور پیدا کنند تا فوتبال دچار آسیب نشود.

** در مورد نحوه تعطیلات باید به گونه ای تصمیم گیری شود که هفته های بر گزار شده بی خود وبی جهت بر باد نرود، یعنی باید تلاش باشگاه ها تا قبل از تعطیلات کرونا لحاظ شود، در ضمن در مورد تیمهای سقوط کننده باید بگویم، چون بصورت مطلق مشخص نیست کدام تیم سقوط خواهد کرد، بنابراین حق تیمهاست که ماندگار شوند و حق تیمهای صعود کننده از لیگ یک به لیگ برتر باید محفوظ بماند.

  • 16:52
  • 1399/02/16
  • 1121