پیاده‌روی در برابر دویدن؛

از فواید تا خطرات آسیب دیدگی؟

در شرایطی که دویدن و پیاده‌روی فواید سلامتی از جمله حفظ کنترل وزن مناسب بدن و بهبودی و حفظ  سلامت قلب و پیشگیری انواع بیماری ها را به لحظه کم تحرکی مردم تضمین می کند، ممکن است با خطراتی نیز همراه باشند؟!

در شرایطی که دویدن و پیاده‌روی فواید سلامتی از جمله حفظ کنترل وزن مناسب بدن و بهبودی و حفظ  سلامت قلب و پیشگیری انواع بیماری ها را به لحظه کم تحرکی مردم تضمین می کند، ممکن است با خطراتی نیز همراه باشند؟!


خطر آسیب دیدگی پا ها هنگام دویدن بویژه در جاده های آسفالت و سنگ فرش بسیار بیشتر از پیاده‌روی است! زیرا دویدن از شدت بیشتری برخوردار بوده و فشار بیشتری را روی اندام بویژه پا و به طور خاص مفاصل وارد می کند. طبق تجربه تقریبا توجه به علوم فیزیولوژی افرادی که پیاده‌روی می کنند با خطر کمتر آسیب دیدگی مواجه هستند تا دوندگان بویژه برای قهرمانان،  بنا براین  خطر آسیب دیدگی برای دوندگان بیشتر از پیاده روی است.

از جمله آسیب دیدگی های مرتبط با دویدن می توان به موارد زیر اشاره کنم، شکستگی های ریز در ساق پا و کلا مفاصل و پاشنه و زانو آسیب دیدگی های بافت نرم و احساس درد در طول زمان و فشردگی تمرینات در استخوان ساق پا  بوجود خواهد آمد.

 برای دوندگان، اقداماتی برای پیشگیری و کاهش خطر آسیب دیدگی های پیشرو مرتبط با طراحی و محل های تمرین اهمیت دارد.
مانند : دویدن در تپه ها خاکی ؛ جاده های خاکی؛ جنگل و کنار ساحل و عمده حجم تمرینات دوندگان دو های نیمه  استقامت؛ استقامت و ماراتن بهتر است تمرین انجام شود
 کفش مناسب  و محل تمرینات با نظر مربی ای کاردان و با تجربه برای پیشگیری در کاهش آسیب ها بسیار موثر و لازم است.
اگر افراد برای حفظ سلامتی زیر نظر مربیان  در مورد آسیب دیدگی های مرتبط با ورزش نگران هستند
 باید پیاده‌روی تند را به جای دویدن مد نظر قرار دهد که فواید سلامت مشابه با دویدن با خطر کمتر آسیب دیدگی را در فشردگی و حجم بالا دارد.
شما هر نوع سوال و راهنمایی های لازم را برای ورزش روزانه خود چه پیاده روی و چه دویدن برای حفظ سلامتی و یا برای قهرمانی دارید
بهتر و لازم است با مربی کاردان شروع کنید و ادامه دهید و راهنمایی و برنامه بخواهید و سوال کنید...
ورزش کم خطر و رسیدن به فرم خوب و حفظ سلامتی و کسب موفقیت های ارزشمند در طول زمان
فقط با نظم و برنامه مربیان راهگشاست و امکان پذیر است . 


نویسنده: روح الله گلستانی جم
 

  • 09:24
  • 1399/09/29
  • 7432