هم اندیشی از نگاه بانوان مربی

نشست هم اندیشی مربیان و کارشناسان والیبال متن و حاشیه های به نسبت خوبی برای نوشتن داشته است و ما سعی می کنیم روزانه به بخش هایی از مطالب پرداخته شده اشاره کنیم.

آزاد فدا: از مدیریت طوفانی حظ بردم

نشست هم اندیشی مربیان را بسیار پسندیده ام و از اینکه فدراسیون والیبال با روش مدیریت طوفانی بسیاری از اعضا را جمع کرده تا در پرتو نظرات آنها راهکارهای مختلف را مدنظر دهد، ارزشمند است.

دکتر شیوا آزاد فدا مربی بین المللی و استاد دانشگاه با بیان این مطلب افزود: از اظهارنظر آدمهای زبده ای که عمرشان را در والیبال گذرانده بودند حظ بردم و اگر این نشست ها با گروه تخصصی تر ادامه پیدا کند، بازدهی خیلی خوبی خواهد داشت اهمیت زیادی دارد که تصمیم های کلیدی با مشارکت اعضا و عناصر مرتبط اتخاذ شود.

آزاد فدا اضافه کرد: هر نشستی به هر حال بار منفی و مثبت خواهد داشت ولی هرچه که باشد وزن کار را بالا می برد.

مربی بین المللی والیبال گفت: اصل مدیریت نشان می دهد که در کارهای بدون مزد و پاداش مادی امکان پاسخگویی و مسوولیت پذیری را کاهش می دهد. اصولا پاداش مادی یکی از ابزارهای انگیزشی است.

احمدی: در حد کلاس درجه سه بود

...و اما نظر اورانوس احمدی مربی بین المللی والیبال و یکی دیگر از حاضران در نشست هم اندیشی؛ وی گفت آنچه در جلسه گذشت موضوع مهمی نبود و از دید من مسایلی در حد مربیگری درجه سه بیان شد، یک گروه که اصلا متوجه بحث نبودند و به حاشیه می رفتند که دکتر داورزنی آنها را جمع می کرد، چگونه بعضی مربیان یا کارشناسان ما نمی دانند اصول مربیگری و خصوصیات یک مربی برای تیم ملی چیست؟

مربی شاغل در لیگ برتر در پاسخ به پرسش البرز ورزشی که آیا برای گزینش مربیان زن نیز با چنین همایشی موافق است گفت: ما به برگزاری کلاس های مربوط به کوچینگ نیاز داریم، چند سال پیش آقای مهدی صابرپور که پیشکسوت والیبال است، نکاتی را درباره کوچینگ گفته بود که بسیار جالب و آویزه گوش مربیان شده بود، والیبال بانوان به جای دوره های تک مهارتی به شدت به افزایش دانش مربیگری نیاز دارد، ضمن اینکه اعتقاد دارم مربیان بانوان باید کنار خود از دانش مربیان مرد استفاده کند. ما مربیان خوبی چون خانم میترا شعبانیان را داریم که من قبولش دارم ولی باید همه مربیان زن در جهت دانش افزایی تلاش کنند.

  • 12:10
  • 1399/02/17
  • 632