چهارمین جلسه طرح توسعه کشتی برگزار شد

چهارمین جلسه تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور در سال جدید برگزار شد. این جلسه با حضور رئیس فدراسیون کشتی، مسئولان انستیتو و بهروز حضرتی پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار شد.

از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه چگونگی ارتقاء وضعیت فنی کشتی گیران، انتخاب مربیان طبق شاخصه های قانونمند، داشتن یک سیستم مدون برای انتخاب مربیان تیم های ملی در آینده، دلایل حذف اردوهای بلند مدت تیم های ملی، بررسی و مقایسه نحوه عملکرد کشورهای پیشرو در کشتی، از نظر برنامه ریزی بود.

همچنین راهکارهای افزایش کمیت کشتی گیران، شاخص های مدرسی مربیگری و برنامه ریزی برای آزمون مربیان و مدرسین از دیگر مواردی بود که در مورد آن در این جلسه بحث و بررسی شد.

سن شروع کشتی و سن بیولوژیک کشتی گیران در موقعیت های جغرافیایی کشور، چگونگی و کیفیت انجام رقابت در رده های مختلف سنی پایه، راه های ایجاد انگیزه در این رده ی سنی، نحوه فعال کردن کانون های کشتی در آموزش و پرورش از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

طرح توسعه کشتی کشور در مورد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شامل: هدف گذاری های کشتی در المپیک های 2021، 2024 و 2028  و جایگاه کشتی آزاد و فرنگی ایران در رده های سنی مختلف برای 8 سال پیش روی کشتی کشور می باشد.

برگزاری مستمر این جلسات با حضور دیگر کارشناسان و صاحب نظران کشتی کشور، در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد.

  • 13:44
  • 1399/02/17
  • 1576