خدمات استثنائی و تاریخی دکتر نوبخت به ورزش

هنگامی که رئیس وقت کمیته ملی المپیک در آستانه اعزام کاروان ورزشی ایران به المپیک ریودوژانیرو در رابطه با هزینه های اعزام دلواپس و نگران بود در آن روزگار من با شناختی که از دکتر نوبخت داشتم به اتفاق کیومرث هاشمی به دفتر ایشان در سازمان برنامه و بودجه رفتیم و این مرد با همه فشارها و محدودیت های کشور، به شخص اول کمیته ملی المپیک اطمینان دادند که به ورزش توجه “ویژه ای” خواهند کرد.

همین امر باعث شد که بودجه کمیته ملی المپیک در سال المپیک بطور قابل توجه ای افزایش یافت و کاروان ورزش کشور به المپیک ریو اعزام شده و با نتایج‌درخشانی به کشور بازگشت.

اعتبارات المپیکی مرهون نگاه ویژه دکتر نوبخت

در قانون بودجه سال ۹۹ شاهد رشد چشمگیر اعتبارات نهادهای المپیکی کشور بوده ایم

با تعامل و رایزنی دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و نگاه ویژه و حمایتی دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاری رشد ۳۷ درصدی اعتبارات کمیته‌ ملی المپیک بدست آمده است.
اعتبارات کمیته ملی المپیک اعم از ردیف‌های اصلی و متفرقه و هزینه‌ای و تملک دارایی به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در بخش وزارت ورزش و جوانان نیز در سال جاری در مجموع سه هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار تنها از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده که کمک قابل توجهی به ورزش می باشد.
افزایش اعتبارات برای ورزش که با پیگیریهای ویژه دکتر صالحی امیری ودکتر سلطانی فر با مساعدت و موافقت دکتر نوبخت تحقق یافته گام بلندی جهت اعتلای ورزش کشور خواهد بود.
جامعه ورزش همواره قدردان حمایتهای دکتر نوبخت در امر کمک به ورزش خواهد بود.

نویسنده: علی افتخاری/ کارشناس ورزش

  • 14:33
  • 1399/02/17
  • 1170