پرفسور مو نقره ای نمی آید؟!

در جهان والیبال تعداد مربیان بزرگ زیاد نیستند، اما مربیانی هم وجود دارند که اگر به اندازه ولاسکو، به به تو، هنین و آناستازی نام آشنا نباشند، مربیانی هم حضور دارند که به لحاظ عملکردی دستکمی از مربیان مطرح دنیا ندارند؛ پس نباید نا امید بود و فکر کرد که والیبال ملی ما به بن بست خورده است.

هیچ مربی عاقلی حاضر به همکاری دو سه ماهه با یک تیم ملی نمی شود، اسپورتال بلغارستان که نگاهی فرا منطقه ای به والیبال دنیا دارد با درج عکس و نوشته ای از مذاکره ایرانیان با ولاسکو افزود: وی با فدراسیون والیبال ایتالیا قرارداد دارد و درز این خبر باعث می شود که مربیان بزرگی چون رادین استویچف یا کنستانتین اف که تمایل به کار در ایران داشته اند نیز خودشان را کنار بگشند، بلغارها که توجه زیادی به والیبال ایران دارند، با شنیدن این خبر که ولاسکو حاضر به بازگشت به ایران نمی شود یادآور شده اند که ایرانیان در نهایت بازهم به ویچ ها روی می آورند و مربیانی چون ایگور کولاکوویچ را بالای سر تیم ملی کشورشان می گذارند مربیان بزرگ به طور معمول برای یک پروسه چهار ساله از این المپیک تا آن المپیک تن به قضا می دهند چون برای خود استراتژی و برنامه ریزی دارند.

ولاسکو که با همسر دومش در بولونیا زندگی می کند در گفت و گو با شبکه تلویزیونی رای اسپورت گفت که نمی تواند به ایران برود، رای اسپورت در گریزی به سوابق و افتخارات این مربی بزرگ که شاگردان لوکچتا، توفولی و زورزی روزنامه نگاران برجسته ای شده اند تا دی جورجی و جیانی و آناستازی که مربیانی مطرح هستند، به این نتیجه رسیده است که مرد مو نقره ای والیبال جهان به ایران آمدنی نیست، اما نظر ما بر این است که مشاوران برجسته کم نیستند و نباید نا امید شد، مهم این است که تکلیف والیبال را روشن کنیم، سرمربی ایرانی یا سرمربی خارجی؟ از بیرون ایستادن و لنگش کن گفتن آسان است، ولی اگر بتوانیم راهکار نشان بدهیم به وظیفه ملی خود عمل کرده ایم به شرط اینکه گوش شنوا و صاقانه هم وجود داشته باشد.

نویسنده: جمشید حمیدی

  • 10:58
  • 1399/02/19
  • 1182