از ورزش درسيما غافل نباشید

وزير ورزش هرچند خيلي دير به فكر پاكسازي فوتبال افتاد ،اما نامه نگاري او با وزير اطلاعات دلالت بر اين دارد كه دستگاه ورزش بالاخره به اين نتيجه رسيد كه وقتي پول بي حساب و كتاب و البته شهرت در فوتبال وجود دارد، فساد امري بديهي خواهد بود.

در اينكه فساد نه فقط در فوتبال بلكه در بستر جامعه سازمان يافته شده (!)ترديدي در آن نيست ،اما اينكه چگونه بايد با آن مبارزه كرد؟ مشخصا جواب اين سوال ساده نخواهد بود.
حجت الاسلام علوي وزير محترم اطلاعات خيلي خوب مي داند كه براي اجابت خواسته وزير ورزش كار سختي پيش رو دارند و شايد لازم باشد از سربازان گمنام اطلاعات سپاه هم كمك بگيرند تا ريشه فساد را در فوتبال براي هميشه از بين ببرند.
اكنون كه ليگ تعطيل شده بهترين زمان ممكن است و اتفاقا اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي هم بارديگر به اين مساله ورود پيدا كرده كه اين موضوع مي تواند فتح بابي باشد براي سالم سازي فوتبال.
بشرطي كه در همين بدو امر دستگاههاي مسئول از موازي كاري و فعاليت جزيره اي پرهيز كنند و يكپارچه و با وحدت رويه به ريشه يابي عوامل فساد مبادرت كنند.
يعني حكايت دوتا آشپز نشود كه آش يا شور شود يا بي نمك!
وحرف آخر اينكه ريشه هاي فساد صرفا در بين متوليان فوتبال و پيرامون قراردادهاي با مربيان و بازيكنان خارجي و بلكه داخلي و يا نحوه انتخاب اسپانسر و مسايلي ازاين دست خلاصه نمي شود! بلکه پیشنهاد می کنیم ورزش در سيما و مجريان برنامه هاي ورزشي نیز به همان ميزان بايد زير ذره بين بروند تا سرزنجیره این قضایای تاسف بار مشخص شود. قصد تهمت یا افترا نداریم اما به آنچه را که می شنویم و گاهی می بینیم ملاک قرار می دهیم.
وزارت اطلاعات بايد كنكاش را از مسابقات ٩٨ فرانسه به اينطرف آغاز كند.
فساد از آن دوران به ساختارفوتبال مارخنه كرد.
و از سال٢٠٠٦ ناپاك شد و حالا هم سازمان يافته شده است.
گلوگاه فساد در فوتبال يكي دوتا نيست .در مدارس فوتبال هم ريشه كرده است.
نویسنده: مجيدسعيدي

  • 15:29
  • 1399/02/20
  • 1068