فواره فساد در فوتبال باشگاهی

در فوتبال ما چه می گذرد، همه دنیا این ورزش را یک صنعت می دانند و از طریق آن درآمدزایی می کنند اما در کشور ما عده ای بساط بخور بخور راه انداخته اند و این خوان گسترده را به یغما می برند.

روی سخن ما با آقای هاشمی قاضی زاده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است که انتظار داریم مو را از ماست بیرون کشیده و جلوی رانت خواریها، دلال بازیها و سوء استفاده ها را بگیرد. باشگاه پرسپولیس یکی از قرارگاههایی است که هرکسی از گرد راه رسیدن از نام و موقعیت این باشگاه مردمی سوء استفاده کرده و از نمد آن برای خود کلاه ساخته است.

پای درد و دل مردانی از جنس ورزش چون حمیدرضا گرشاسبی بنشینید که پیشتر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود چه در دلها و چه اسرارمگوهایی را در حافظه ذهن خود جای داده است، او زمانی که از باشگاه جدا می شد، گویا بیش از 45 میلیارد تومان پول گذاشت و رفت و حالا همه از بی پولی در پرسپولیس می نالند و کرور کرور بدهکاری های داخلی و خارجی روی دست باشگاه مانده است، واقعا فساد تا به کجا رخنه کرده است که چون خوره حتی باشگاه های مردمی را از در وی تهی ساخته است. اگر مجلس نتواند، اگر سازمان بازررسی تنتواند، اگر در وزارت ورزش اراده ای نباشد پس دیگر به کدامین راه و صراط می توان امیدوار بود؟ مبارزه با فساد در فوتبال اراده انقلابی و اقدام می خواهد.

اینکه فوتبال دیگر از حالت یک ورزش صرف خارج شده و صنعت شده حرفی تکراری است. نگاه ورزش به ویژه در کشورها سیاسی شده ولی این دلیل نمی شود که منتظر بمانیم تا سوهان بی مروتی ها بیش از پیش بر اعصاب دوستداران راستین و صدیق فوتبال در دو باشگاه پرسپولیس استقلال کشیده شود، حرفها و حدیث ها و شایعات زیاد است و حتی بحث برخی آقازاده ها هم بر سر زبانهاست ولی هرچه که هست فواره این بدخلقی ها و سوء استفاده آنقدر بالا رفته است که فقط قوه قضاییه می تواند از اوجگیری بیشتر آن جلوگیری کند.

جناب آقای رئیسی دست جامعه پاک و صادق ورزش و فوتبال به دامان پرمهر و محبت شما، لطفا شمشیر عدالت را از نیام برکشید!

  • 11:34
  • 1399/02/20
  • 1177