یادگار ماندگار...

سایپا و ریشه 29 ساله

نخستین تیم والیبال باشگاه سایپا در سال 1370 شکل گرفت این تیم در آن سال مسابقات فینال باشگاه های تهران را از پارس خودرو برد و قهرمان شد و این آغاز شکل گیری یک تیم ریشه دار در والیبال کشور بود که 29 سال ادامه یافت.

نخستین تیم والیبال باشگاه سایپا در سال 1370 شکل گرفت این تیم در آن سال مسابقات فینال باشگاه های تهران را از پارس خودرو برد و قهرمان شد و این آغاز شکل گیری یک تیم ریشه دار در والیبال کشور بود که 29 سال ادامه یافت.
سرمربی این تیم سرهنگ محمدحیدر خان و سرپرستی تیم با حسین حسینی مربی بین المللی و پیشکسوت محبوب والیبال بود. این روزها البته باشگاه سایپا دایه دارانی دارد و افرادی که خود را بنیانگذار والیبال نارنجی پوشان می دانند اما تاریخ را نمی شود تحریف کرد در تصویر از راست به چپ محمد حیدرخان ، آرش طبیب زاده ، ابراهیم منصوری ، پرویز بهرامی راد، محمودفیاضی، مهدی نودهی، جهانگیر ترابپور(کاپیتان)، بهرام داداشی و بهمن سلطانی
نویسنده: جمشید حمیدی
 

  • 14:13
  • 1399/10/24
  • 3433