همکاری هیات کشتی تهران با دانشگاه علم و صنعت

تفاهم نامه همکاری فی مابین آقایان عبد الله عزیزی رئیس هیئت کشتی استان تهران ، دکتر حمید سیفی مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه علم و صنعت وبختیاری رئیس هیئت کشتی شمالشرق تهران راه اندازی اولین پایگاه استعداد یابی و قهرمانی کشتی درحوزه شمالشرق تهران ، تجهیز و آماده ی بهره برداری شد .

این پایگاه با هدف گسترش فرهنگ و اخلاق نیکوی انسانی - پهلوانی و کشف ، پرورش و نگاه داشت استعداد های کشتی و کمک به حفظ اقتدار ورزش ملی و افتخار آفرین کشتی ، پس از عادی شدن شرایط زندگی اجتماعی پسا کرونایی راه اندازی و فعال می شود . در این پایگاه با استفاده از راهبردهای علمی و کاربردی در سر فصل های مختلف علوم نظری و فنی کشتی مانند سنجش سلامت پزشکی جسمانی و روان - حرکتی ، پیکرسنجی و …
برای دست یابی به هدف های اخلاقی و فنی تعیین شده، برنامه های تخصصی، عملیاتی خواهند شد.
در طراحی ، تدوین و اجرای برنامه ها ی تخصصی ویژه ، از دانش و تجربه کارشناسان و مربیان مجرب و با دانش کشتی کشور با همکاری متخصصان و صاحب نظران و استادان همکار گروه تربیت بدنی دانشگاه بزرگ و معتبر علم و صنعت ، نظارت و کنترل کیفیت لازم اعمال خواهد شد .
هیات کشتی استان تهران ، ضمن قدر دانی از آقای دکتر ذاکری رییس محترم دانشگاه علم و صنعت و آقای دکتر حمید سیفی قهرمان و پیشکسوت ارزنده ی کشتی کشور ، امیدوار است که دیگر مجامع علمی ورزشی و دانشگاه های استان تهران ، خردمند انه به یاری ورزش ملی و اول کشور برخیزند و در ارتقا و تقویت وحدت و غرور ملی مردم شریف کشورمان در میدان های ورزشی جهانی و المپیک مشارکت فرمایند .
پس از تعیین شاخص های سلامت مردم در شهر تهران و صدورمجوز ستاد محترم مبارزه با کرونا در وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ، در فراخوان های بعدی ، آگاهی های مورد نیاز تقدیم علاقه مندان کشتی خواهد شد .

  • 08:00
  • 1399/02/22
  • 1695