امامی:به دنبال اجرای چرخه انتخابی هستیم

محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون گفت : فدراسیون کشتی مجددانه به دنبال تحقق اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی است.

وی تصریح کرد: متأسفانه کشتی کشور از خلاء داشتن یک فرآیند و چرخه عادلانه و قانونمند به جهت انتخاب کشتی گیران ملی پوش برای رقابت های جهانی و المپیک محروم بود و نیاز مبرم به چرخه انتخابی تیم های  ملی کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: البته با علم به اینکه همواره در تغییرات مقاومت هایی وجود دارد، ابتدا جا انداختن این چرخه سختی های  خاص خودش را در برخواهد داشت اما در نهایت کشتی کشور از انجام آن سود خواهد برد.
سخنگوی فدراسیون کشتی اظهار داشت: هم اکنون مراحل پایانی تدوین چرخه انتخابی با جدیت در دستور کار قرار دارد و همانطور که روز گذشته شاهد آن بودیم فدراسیون کشتی برای بررسی بیشتر این طرح و استفاده از نظرات قهرمانان جهان و المپیک، میزبان آقایان عباس جدیدی و علیرضا رضایی بود.
امامی تأکید کرد: قطعا فدراسیون کشتی به دنبال اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی است و این طرح بزودی نهایی خواهد شد اما در این فرصت، فدراسیون مجددا از نظرات کارشناسان اهل فن در کشتی آزاد و فرنگی برای هرچه بهتر شدن آن نهایت استفاده را خواهد برد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی بعد از اخذ نظر دیگر کارشناسان و صاحب نظران وجمع بندی نهایی، بزودی
این طرح را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

  • 08:06
  • 1399/02/22
  • 816