به «نام» ورزش و فوتبال، به «کام» سیما!

امتیاز پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی از جمله حقوق مسلم و بدیهی دستگاه ورزش، به ویژه فوتبال است که سالها نادیده گرفته شده و یا قطره چکانی پرداخت و در بودجه سال ۹۹ هم ناعادلانه تصویب شده است!

پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی سالهای متمادی در کش و قوس بوده است.
این موضوع در ورزش حرفه ای ،به ویژه در اروپا به روشنی طراحی و تبیین شده است و کلیه رشته های ورزشی از این فاکتور و درآمد ثابت بخوبی بهره برده و فعالیتهای آتی خود را بر اساس درآمد حاصله از حق پخش برنامه ریزی می کنند.
در کشور ما که صدا وسیما به صورت دولتی اداره می شود و کانال های خصوصی و کابلی و ایتنرنتی هم فعالیت گسترده ای ندارند، سالها این موضوع مراعی و لاینحل مانده و موجد اعتراض اهالی ورزش شده است.
در دوره پیشین مجلس ،لایحه حق پخش مطرح و تصویب و ابلاغ شد.
در این راستا مدیران صدا وسیما و وزارت ورزش در اجرای این مصوبات توفیقی نداشتند و همه چیز به آینده موکل شد.
در لایحه بودجه سال ۹۹ مدیران ارشد وزارت ورزش تلاشهای گسترده ای صورت دادند،حتی در جلساتی که با سلطانی فر و صالحی امیری در ابتدای سال ۹۸ داشتیم،قولهای مساعدی داده شد،تا این حقوق در بودجه سال ۹۹ به صورت عادلانه بین صدا وسیما و دستگاه ورزش توزیع شود و..
در این رابطه شاهد کش و قوس های فراوانی بین دولت،وزارت ورزش با مجلس و صدا وسیما بودیم.
بر اساس آنچه که در قانون بودجه تصویب شده حدود ۷۰ درصد امتیاز به صدا وسیما تعلق گرفته و سهم ورزش هم حدود ۳۰درصد می باشد.
البته معلوم نیست که این مصوبه هم بدرستی اجرا و حقوق نابرابر ورزش در موعد مقرر پرداخت شود.
لازم به ذکر است با شیوع بیماری کرونا و رکود و خاموشی در ورزش،بالاخص فوتبال با مشکلات فراوانی روبرو شدند.
بعضی از باشگاهها در خطر ورشکستگی قرار دارندو در این میان فوتبالی ها در مضیقه جدی می باشند.
با توجه به اخباری که در باره شروع تمرینات فوتبال لیگ برتری ها از اواخر اردیبهشت می شنویم،مقرر است نه دیدار باقیمانده از اواخر خرداد برگزار شود.
انتظار می رود با هماهنگی مدیران ورزش و صدا و سیما و دخالت به موقع دولت و مجلس حقوق ورزشی ها به صورت عادلانه و در زمان مقرر پرداخت شود.

نویسنده: احمد میرزاییان

  • 09:41
  • 1399/02/22
  • 1073