فوتبال در باتلاق...

فوتبال ایران در بد باتلاقی گیر کرده است، ورزشی که در تمام دنیا مظهر زیبایی و همگرایی و زبان صلح و سازش بین المللی است در کشور ما دچار چنان مسایل و مصایبی شده که گره های کور آن را حتی با سرانگشت تدبیر هم نمی توان گشود.

واقعا در عجبیم که اینهمه آدمهای عجیب و غریب طی دو سه دهه اخیر سر از این ورزش محبوب در آورده اند که ماحصل دستپخت آنها حکایت چند آشپز و آش شور شده است، مثل روز روشن است از روزی که گذر آدمهای سفارشی و غیر مرتبط به این طرفها افتاد و بحث درآمدزایی و سوء استفاده های ملی وتبلیغاتی شدت گرفت دیگر سنگ روی سنگ بند نمانده است و چون کار بیشتر اوقات دست افراد غیر مرتبط و موقعیت طلب افتاد و ردپای آقازادگان و نوکیسان پر رنگ و پر رنگ تر شد تا فریاد وامصیبتا از هر سو بلند شود هرچند حالا بر حسب تفکر و اعتقاد قدیمی ما که می اندیشیم خرابی چون از حد بگذرد، آیا می گردد، ولی منتظر مسیحا نفسانی هستیم که با پاک اندیشی، پاکیزگی و پالایش کج روی های مرتبط به جامعه اعتقاد دارند، امیدواریم همین چند روز و چند هفته بنویسیم «مژده ای دل مسیحا نفسی می آید»، فوتبال به طور اولی و ورزش کل ّکشور به مردانی از جنس انقلاب و احساس و مروت و پاکدستی نیاز دارد تا خون عدالت و صداقت و خدمت در شریان آن جاری شود. آن از پول بی سرانجام مورد ادعای فدراسیون فوتبال و اینهم از تبدیل احسن شدن یا گم شدن پول در پرسپولیس و هزار و یک حکایت دیگر که اگر گویم زبان سوزد، نگویم مغز استخوان سوزد!!

  • 12:31
  • 1399/02/22
  • 1141