فرصتی برای «تدبیر» از ما و «تقدیر» از او

بعد از پشت سر گذاشتن روزهای متوالی عبادات و بندگی و روزه داری در محضر الهی به شب های پرخیر و برکت قدر رسیدیم،تابا خود سازی و تزکیه نفس ،سرنوشت یک ساله خود را به بهترین شکل رقم بزنیم.

بدیهی است در اولین گام باید از بدی ها و پلشتی ها دوری گزیده و متخلق به اخلاق اسلامی باشیم.
چرا که رسول گرامی اسلام فرمود: آنی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق: «بدرستی که من مبعوث شدم تا مروج اخلاق در جامعه باشم».
این روزها که جامعه ما با ویروس کرونا و مشکلات مردم ،به ویژه اقشار ضعیف مواجه می باشد ،حرکت جهادی پزشکان و پرستاران برای درمان بیماران حقیقتا قابل تقدیر و ستایش است.
در همین راستا تمام پایگاهها ،مساجد ،سازمانها و نهادها با بسیج عمومی به میدان آمدند تا با تهیه لوازم و ملزومات مورد نیاز، به یاری کادر درمانی و پزشکی بشتابند.
با آغاز ماه مبارک رمضان این حرکت رنگ و بوی دیگری گرفت و مردم نیک اندیش و با محبت ما،با تاسی از مولای متقیان حضرت علی(ع)،برای تهیه ارزاق و مایحتاج فقرا،جلوه هایی زیبا خلق کرده و جود و بخشش را به بهترین شکل معنا بخشیدند.
خیلی از پایگاهها و مساجد را از نزدیک دیدیم که مردم ما بهترین امکانات و بیشترین منابع مالی و مایحتاج خود را بی هیچ نام و نشانی اهدا کردند.
تصاویر ماندگاری که این روزها از صفحه تلویزیون از موج کمکهای مردمی به نمایش در آمد نمونه هایی بارز از همیاری و مشارکت افراد جامعه ما است.
این الگوی ماندگار از شهید والامقام این شبها و عزیز دلها ،امیر مومنان علی ع گرفته شده است.
آن امام زمانه، سحر گاهان قوت و غذای را فقرا را به دوش می کشید و آن را در تاریکی به ایتام اهدا می کرد و آنگاه که از زخم دشمن زبون به بستر بیماری افتاد،فقرا و ایتام با کاسه های شیر مقابل بیت آن امیر دلها به صف ایستادند.
استاد قرآن ما و معلم عالیقدر " غلا مرضا کریملو"که خدایش رحمت کند ،می فرمود مولی،تنها زمانی کاسه شیر را پذیرفتند که از همان شیر اهدایی به قاتل او دادند و..
امروز جای بسی خوشبختی است که شاهد حضور پررنگ قهرمانان و ورزشکاران شاخص کشور در امر کمک رسانی به فقرا هستیم و..
در کنار این مسائل و کمک رسانی انتظار می رود،این خدمت رسانی خالصانه و بی تکلف در ساختار ورزش و مدیریت آن هم ساری و جاری باشد.
کار درست و سالم و پرهیز از ریخت و پاشهای اداری و مبارزه با فساد باید در شاکله ورزش و رفتار و کردار مدیران ورزش نمود عینی داشته باشدو..
در همین راستا ما هم به عنوان نمایندگان رسانه های گروهی وظایف خطیری به عهده داریم . ما باید پاسدار حریم قلم باشیم و در زیر ذره بین بردن موضوعات ورزش به" نقد منصفانه "بپردازیم و از "نقد مغرضانه"اجتناب کنیم و برای پیشبرد اهداف عالیه ورزش کشور بدرستی گام بر داریم.
با این اوصاف امیدواریم که در لیالی قدر بهترین مقدرات الهی برای مردم و جامعه اسلامی مان رقم زده شود و طاعات و عبادات مردم خداجو، مورد قبول حق تعالی قرار گیرد.

  • 10:33
  • 1399/02/23
  • 1308