اسطوره طلایی؛ مردی با موهای نقره ای

اسطوره وزنه برداری ایران و جهان تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است، اما اکنون فارغ از همه مشکلاتی که در برهه ای بر وی مستولی شده بود، در زادبوم خود مورد حمایت و محبت است.

محمد نصیری که روزگاری خروس خوش الحان وزنه برداری ایران و دنیا نام گرفته بود، آرامش بعد از آن سالهای طوفانی و طلایی را می گذراند، باید بیشتر قدر ببیند و در صدر جای بگیرد، اما باز جای شکرش باقی است در مملکتی که به آن تعلق دارد، حضوری موثر و آبرومندانه دارد. خداوند نگهدارتان باشد.

  • 17:26
  • 1399/02/23
  • 1691