پروتکل بهداشتی ؟!

بدون تردید گرفتن میزبانی در این شرایط کرونایی هم جرأت می خواهد و هم دقت ؛ و دراین رهگذر شهر باستانی گرگان که میزبان دور حذفی لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور را گرفته است زحمت مضاعفی را برعهده گرفته است.

بدون تردید گرفتن میزبانی در این شرایط کرونایی هم جرأت می خواهد و هم دقت ؛ و دراین رهگذر شهر باستانی گرگان که میزبان دور حذفی لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور را گرفته است زحمت مضاعفی را برعهده گرفته است.

اما هنوز شب اول مسابقه به پایان نرسیده دست اندرکاران دو تیم غیر شمالی نسبت به برخی مسائل انتقاد کردند. بیشترین نقد ها متوجه حضور تماشاگران در سالن که بحث بهداشت و رعایت اصول ایمنی را تحت شعاع قرار داد.

براساس گفته های دست اندرکاران تیم های هوادار و فولاد نیشابور حضور تماشاچیان میزان ریسک ابتلا به کرونا افزایش داده است. و این قضیه با اصول برگزاری مسابقات در این ایام آلوده به میکروب نابه کار منافات بسیار دارد. آنها مدعی شده اند که دو روز قبل از مسابقات با تقبل هزینه های زیاد تست کرونا بازیکنان و کادر فنی را به کمیته برگزاری ارائه دادند. اما وقتی تماشاچی بدون ماسک وارد سالن می شود پشت سر نیمکت تیم ها هیاهو راه می اندازد هیچ هزینه ای سودمند نخواهد بود. نباید کاری کنیم که خانواده ها ، در ایامی که همه غم و غصه از دست دادن علی انصاریان و مهرداد میناوند را در دل دارند سوگوار فرزندانشان شوند.

البته این وظیفه ناظرین فدراسیون والیبال است که بر اجرای اصول بهداشتی تاکید ورزند اما به نظر می رسد که فدراسیون باید ناظران خاص و نامحسوس را هم مأمور نظارت بر اجرای رقابت ها بکند تا حرف و حدیث ها کمتر شود و اعتماد ها افزایش پیدا کند.

نویسنده: جمشید حمیدی

  • 12:44
  • 1399/11/17
  • 5229