چه کسی صاحب دوبنده تیم ملی خواهد شد.

‍؟
حساسیت انتخابی های وزن97 کیلو آزاد آنقدر نزدیک و پر مدعی است که باید در حد مسابقات جهانی و المپیک دانست. چرا که یکی از جذاب ترین رقابت ها در کشتی آزاد برای تصاحب دوبنده تیم ملی برای المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم باشد با توجه به تاکید فدراسیون کشتی روی اجرای چرخه انتخابی در مسیر المپیک توکیو، حالا در یک سال پیش رو باید شاهد مبارزه های جذابی در مسابقات مختلف باشیم.

بدون شک جذاب ترین رقابت را در وزن پرمدعی ۹۷ کیلو شاهد خواهیم بود؛ جایی که علیرضا کریمی، محمدحسین محمدیان، مجتبی گلیج و شاید رضا یزدانی برای تصاحب دوبنده تیم ملی در المپیک توکیو رقابت خواهند کرد.
علیرضا کریمی که پای خود را به تیغ جراحان سپرده، با انعطلاف فدراسیون احتمالا از مسابقات قهرمانی کشور معاف می شود، اما محمدحسین محمدیان، رضا یزدانی و یا هر مدعی دیگری که می خواهد در المپیک دوبنده تیم ملی را برتن کند، باید در این رقابت ها در پاییز ۹۹ حاضر شود.
در نظر بگیرید از میان علیرضا کریمی دارنده مدال نقره و برنز جهان، رضا یزدانی دارنده ۲ طلای جهان، مجتبی گلیج دارنده طلای امیدهای جهان و قهرمانی آسیا و محمدحسین محمدیان آماده که بعد از دوره محرومیت توانسته مدعی بزرگی همچون کایل اسنایدر آمریکایی را شکست دهد، فقط یک نفر می تواند به المپیک توکیو برسد.
همین مساله رقابت در وزن ۹۷ کیلوگرم را جذاب تر از همیشه خواهد کرد؛ البته اگر رضا یزدانی طبق گفته رییس فدراسیون کشتی قصد بازگشت به تشک را داشته باشد.
هر کدام از این کشتی گیران هم که بتواند دوبنده تیم ملی را در المپیک توکیو برتن کند، رقبای بزرگی همچون کایل اسنایدر یا جی دن کاکس از آمریکا و عبدالرشید سعداله یف از روسیه را پیش رو خواهد داشت.

  • 12:56
  • 1399/02/26
  • 860