بزودی انتخابات کشتی مازندران برگزار خواهد شد.

بزودی انتخابات کشتی مازندران برگزار خواهد شد.

پس از کش و قوس های زیاد و ایجاد حواشی دربرگزاری انتخابات هیات کشتی استان مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد :
روند برگزاری مجامع انتخاباتی دو هیات ورزشی مهم استان بزودی آغاز می گردد
حبیب حسین زادگان مدیر کل ورزش و جوانان مازندران طی تماس هایی با رؤسای دو فدراسیون کشتی و وزنه برداری بعنوان رؤسای مجامع انتخاباتی، خواستار تسریع در روند برگزاری مجامع انتخاباتی این دو هیات مهم و کلیدی استان شد.
حسین زادگان با اعلام اینکه تمام تلاش خود را جهت برگزاری انتخابات هیات های کشتی و وزنه برداری در سریعترین زمان ممکن خواهد نمود ، اظهار داشت؛ امیدواریم پس از شب های پرفیض و نورانی قدر، فرآیند برگزاری مجمع انتخاباتی این دو هیات آغاز شود.
به این ترتیب کاملا مشخص است که پس از مشکلات زیادی که معاون توسعه ورزش قهرمانی مازندران برای دو رشته کشتی و وزنه برداری بوجود آورده و عدم برگزاری مجامع، خود شخص مدیر کل دست به کار شده تا اجازه ورود بیش از پیش حواشی را ندهد.
اینکار اگر تداوم داشته باشد دوباره فضایی آرام در ورزش مازندران را شاهد خواهیم بود.

  • 12:59
  • 1399/02/26
  • 717