قصه پرغصه و تکراری هیات مدیره

جابه جایی و رفت و آمد سلیقه ای و مکرر نفرات در هیات مدیره سرخابی ها ملال آور و خسته کننده شده است و لزوم تغییر در این نگاه غلط بیش از پیش احساس می شود.

یکی از نکات مهم در معرفی اعضا در هیات مدیره در پرسپولیس و استقلال ،دقت و اهتمام در شرح وظایف و انتظار هواداران از افراد می باشد.
در گذشته به غلط ترکیب این هیات ها از عناصر سیاسی وجناحی انتخاب شده و برای جلب رضایت هواداران و کاهش فشار افکار عمومی یکی دو بازیکن قدیمی دو باشگاه هم به ترکیب هیات مدیره اضافه شده اند.
حضور عناصر فوتبالی از جمله جواد قراب،میرشاد ماجدی ،محمد زادمهر،بیژن ذوالفقار نسب و اسامی تکراری از این دست در کنار عناصر سیاسی هیچگاه اثر بخش نبوده و ترکیب ناهماهنگ و جنس ناجور- نا کارآمدی -را به ارمغان آورده است.
به کرات یاد آور شده ودر جلسات هم اندیشی هم متذکر شده ایم،ترکیب هیات مدیره سرخابی ها به دلایل متقن ذیل باید از جمع عناصر اقتصادی انتخاب شود.
در کشور ما به دلیل آنکه، حقوق مسلم حق پخش تلویزیونی ،تبلیغات میدانی و فروش البسه و لوازم ورزشی ناشناخته و نادیده گرفته شده است ،تیمها در تامین منابع مالی با مشکلات جور واجور مواجه می باشند.
در این زمینه حضور افرادی که تفکر اقتصادی دارند و یا با راهکارهای کسب درآمد آشنا هستند به شدت احساس می شود.
متاسفانه به غلط در هیات مدیره دو باشگاه فوق،عناصر اقتصادی را در کنار یکی دو عضو فوتبالی و سیاسی قرار داده ایم.
ره آورد این انتخاب نامتجانس و چینش ناجور ،باعث چالش و منازعه در هیات مدیره شده است.
باید توجه داشت امور فنی در جای دیگری جدا از هیات مدیره تصمیم گیری می شود.
برای مثال در پرسپولیس یحیی گل محمدی ،کریم باقری،و افشین پیروانی کار فنی را انجام می دهند و نیاز و ملزومات تیم را از طریق مدیر عامل به هیات مدیره منتقل می کنند.
در استقلال هم فرهاد مجیدی ،نامجو مطلق ،رمضانی و نصرالله عبداللهی وظایف خود را در امور فنی انجام می دهند و گماردن هر یک از این‌نفرات و امثالهم در هیات مدیره خبط و خطایی آشکار است و به نتیجه نمی رسد.
در یکی دو روز گذشته مجددا اخبار متناقضی درباره تکمیل اعضا هیات دو مدیره دو باشگاه مذکور شنیده می شود.
شایسته نیست مجددا آزمون و خطا کنید و با انتخاب غلط،مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی اضافه کنید.
تامل به نکات بالا و انتخاب ترکیبی هماهنگ و کارگشا از عناصر اقتصادی و اجتناب از انتصاب افرادی از بدنه وزارت ورزش و کارمندان ساختمان سئول و تحمیل آن در سرخابی ها انتظاری منطقی و عقلایی است.
امید که این بار وزارت ورزشی ها به اوت نزنند و مجبور نشوند چند صباح دیگر با نقطه گذاری ،کار را از سر خط شروع کنند!

  • 10:58
  • 1399/02/27
  • 1156