همدوره جهان پهلوان تختی درگذشت

یکی از همدوره های جهان پهلوان تختی نیز از دار دنیا رفت ابوالفضل حسین پور ملی پوش سابق کشتی و از دوستان و رفقای صمیمی زنده یاد غلامرضا تختی ساعاتی پیش چشم از دنیا بست و چهره در نقاب خاک گذاشت.

یکی از همدوره های جهان پهلوان تختی نیز از دار دنیا رفت ابوالفضل حسین پور ملی پوش سابق کشتی و از دوستان و رفقای صمیمی زنده یاد غلامرضا تختی ساعاتی پیش چشم از دنیا بست و چهره در نقاب خاک گذاشت.


فقدان این مرد نام آور کشتی مایه تاسف و تاثر بسیار است پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی و روزنامه بین المللی شوت در گذشت این چهره نام آشنای ورزش و از افتخارات کشتی را به خانواده ان مرحوم و اهالی محترم ورزش و کشتی تسلیت می گوید. 

  • 14:30
  • 1399/11/29
  • 6144