فوتبال کشاورز؛ عمری ناپایدار

تیم فوتبال کشاورز با سرمایه گذاری وزارت کشاورزی و عیسی کلانتری وزیر وقت وزارت کشاورزی شکل گرفت.

این تیم با جمع آوری سرمایه سایر تیم ها وارد عرصه فوتبال شد، اما عمری پایدار نداشت و خیلی زود از خاطرات دور شد.

ایستاده از راست: زرینچه از استقلال، ترابپور ازاستقلال، سیامک رحیم پور از هما، کورش تشت زر از استقلال، علیدوستی از هما و قدرت مرادی از نیروزمینی

نشسته از راست: رضا شاهرودی از صنعت ومعدن، صبیح ساران ازاستقلال، سید علی افتخاری از استقلال رشت، مرحوم سیروس قایقران از ملوان و نادر محمدخانی از نیروزمینی

  • 11:45
  • 1399/02/27
  • 1371