انتخابات فدراسیون فوتبال؛

ابراهیمی: مدیر بی پول به درد فوتبال نمی خورد

ناصر ابراهیمی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران وپیشکسوت و صاحب نظر در امور فوتبال در خصوص رئیس اینده فدراسیون فوتبال نظرات جالبی دارد و می گوید.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران وپیشکسوت و صاحب نظر در امور فوتبال در خصوص رئیس اینده فدراسیون فوتبال نظرات جالبی دارد و می گوید.

ناصر ابراهیمی در ادامه افزود: البته برای این فوتبال ادم ها مهم نیستند ، بلکه مهم خط فکری است که فوتبال شدیدا به ان نیازمند است تا از مسیر فساد خارج شود.

آجرلو،کیومرث هاشمی و علی کریمی را خوب می شناسم. در  فوتبال وبا فوتبال بوده اند.اینان  مدیریت را تجربه کرده اند،اما در فوتبال یک نفر و یا تجربه خالی کافی نیست.در فوتبال حتی اگر رئیس ان یک فرد  دیپلمه باشد اهمیت ندارد، بلکه مهم تیمی است که رئیس فوتبال باید در کنار خود بچیند.
  اگر قرار است دارای فوتبال پاک و قوی باشیم باید اتاق فکر قوی داشته باشیم. باید نیروهای کار امد را به اتاق فکر دعوت کرد تا با مشاوره بتوانیم این بار سنگین را هدایت کرد.

  اینکه می گویند علی کریمی جوان است وتجربه مدیریت ندارد،حرف نا معقولی است.کریمی می تواند به موفقیت برسد و ان هم با دعوت  از مشاوران قوی و اتاق فکر پر بار است.

فوتبال برای خروج از این بی برنامگی نیاز به چهره معروف ندارد.فوتبال نیاز به یک مدیری دارد که از بعد مالی پاسخگوی تمامی مشکلات مالی فوتبال باشد. مدیر بی پول و مدیر گدا بر مشکلات فوتبال خواهد افزود. مدیری که با کاسه خالی وارد فوتبال شود، با یک فاتحه فوتبال را خواند چون فساد با ظاهر دیگری وارد فوتبال خواهد شد.
نویسنده: اکبر عزیزی

  • 15:17
  • 1399/12/04
  • 3320