شروع لیگ در حضور کرونا!

همه برای شروع لیگ آماده می شوند،راضی و ناراضی ! لیگی سرتاپا ایراد و ویروسی که یک لشکر موافق و مخالف را با خود یدک می کشد!

برای اجرای ۹ هفته باقیمانده از لیگ به درازا کشیده شده ومتوقف شده،باید طراحی و تدبیری نو داشت!
برگزاری لیگ متمرکز که چندی پیش از سوی برخی پیشنهاد شد،خاستگاه چندانی ندارد و مجذوب تیمها نیست.لاجرم باید دندان روی جکر گذاشت و به سبک وسیاق گذشته پیکارها را به پایان برد.
البته باید پروتکل های بهداشتی را به طور تام و کمال مدنظر قرار داد و به دقت مراعات کرد.
در گام نخست باید به دقت تمرینات بدنسازی و آماده سازی را آغاز کرد و بازیکنان را طبق یک نمودار و برنامه مدون به مرحله بیداری جسمی رساند.
این هوشیاری و مراقبت در استان های تهران،خوزستان و آذربایجان باید بیش از شهرهای دیگر باشد،زیرا اوضاع کرونا در سطح بالایی است.
توصیه می شود سازمان لیگ در آغاز تمرینات این اماکن، نمایندگانی از وزارت بهداشت را دعوت به همکاری کند و با نظارت بیشتر این کار را پیش ببرد.
متاسفانه فاصله گذاری و رعایت مسائل بهداشتی بدرستی رعایت نمی شود.
یکی از اعضا خانواده دوهفته پیش برای یک ماموریت اداری به مشهد مقدس سفر کرد،، در این پرواز تمام مسافران کیپ تا کیپ کنار هم مستقر شده بودند!
آیا در رفت و آمد تیمها هم ،پروازها چنین شرایطی خواهند داشت؟
بعضی تیمها که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند،مجبور هستند با اتوبوس طی طریق کنند.
در این ارتباط باید تیمها با دو اتوبوس جابه جا شوندو فاصله گذاری را به دقت رعایت کنند.
باید دقت داشت در زمان استقرار تیمهای استقلال و پرسپولیس در شهرستانها از تجمع هواداران در مقابل هتل و محل اسکان آنها جلوگیری شود و نیروی انتظامی با هماهنگی کامل با سازمان لیگ ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهد تا حادثه ناگواری پیش نیاید.
و نکته پایانی درخواست صبوری ،خویشتنداری کامل و همکاری از سوی دوستان رسانه ای و عکاسان با سازمان لیگ است.
قطعا در چنین شرایطی نمی توان مانند گذشته عمل کرد.لذا در مصاحبه قبل و بعد از بازی با مربیان و بازیکنان،به ویژه در کنفرانس خبری باید پروتکل های بهداشتی را به طور کامل اجرا کرد.
البته این مسائل پیشداوری است.اجرای مسابقات در اواخر خرداد ماه منوط به کاهش شیوع ویروس و صدور مجوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا است.
امیدواریم این انتظار جانکاه هواداران و علاقه مندان دو آتشه فوتبالی، منجر به انجام مسابقات شود و بار دیگر شاهد تحرک و تکاپوی تیمها در مستطیل سبز باشیم.

نویسنده: احمد میرزاییان

  • 09:38
  • 1399/02/28
  • 1293