چارچوب محکم برای کمیته داوران والیبال

کمیته داوران یکی از مهم ترین بخش های هر فدراسیونی است که سرنوشت تمامی مسابقات به عملکرد آنها بستگی دارد. در والیبال نیز این الزام و اهمیت بیشتر نمایان است و امیدواریم که گروه جدید کمیته داوران بتوانند این اهمیت را اعتبار ببخشند.

اعضای کمیته داوران فدراسیون والیبال معرفی شدند، ابراهیم فیروزی بازهم رئیس ماند، او کار مدیریتی و اجرایی زیادی در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی انجام داد و مقبولیت ورزشی - اجتماعی خوبی دارد و بعد از یک دوره ریاست نیز تجاربی را به دست آورده که به حتم در دوران جدید دستمایه کارهای وی خواهد شد، آنچه مسلم است که کمیته داوران و اصولا همه کمیته ها نیازمند خرد جمعی هستند تا از ضریب اشتباهات و اقدامات فردی کمیته کاسته شود. در این رهگذر افرادی جدید که کنار فیروزی قرار گرفته اند از حسن شهرت و سابقه نیکویی بهره مندند، نمونه اش بهرام سلیمانی است که از والیبالبازان شایسته ایران بود اما در داوری به درجه ای که استحقاق داشت دست پیدا نکرد.

علی ایحال با همه احترامی که برای تک تک اعضا از فرهاد شاهمیری گرفته تا منیژه صادق و نرگس افشین قایل هستیم، توصیه می کنیم مکاتبات جاری و ساری این کمیته به ویژه در بُعد بین المللی با نظارت و مشورت مستقیم شخص رئیس فدراسیون صورت پذیرد تا مشکلاتی را که در چند سال اخیر بروز کرده بود و موجبات کدورت های فراوانی را فراهم آورده بود، دوباره رخ ندهد. نه تنها کمیته داوران که همه کمیته ها و گروه های فدراسیون باید مکاتبات خودشان را با مشورت رئیس و دبیر فدراسیون انجام دهند تا بدانند که چه می گذرد و پاسخگوی افکار عمومی باشند، البته کمیته داوران یک وظیفه فرهنگی مهم را هم بر عهده دارد و آن بازگرداندن حرمت های از دست رفته است، از قدیم داوران جوان به بزرگترهای خود آقا می گفتند و بزرگان هم اغلب آقا منش بوده اند، امروز اما تفرقه افراد داور تا حد دل آزاری دیده می شود که با تشکیل جلسات و دعوت از فرهیختگان آب رفته را به جوی بازگرداند.

  • 10:51
  • 1399/02/28
  • 1263