آرامش به کشتی باز می گردد

هفته گذشته کشتی سر تیتر تمامی رسانه شده بود چرا که یک طرحی از طرف فدراسیون کشتی تدوین شده بود که تمامی مسابقات انتخابی های تیم های ملی آزاد و فرنگی قانونمند شود که بر اساس آن فقط نفراتی صاحب دوبنده تیم های ملی شوند که از چرخه انتخابی ها بیرون بیایند.

در واقع دیگر مانند سال های گذشته انتصابی نباشد به طور نمونه سال 2018 چند وزن کشتی ایران بدون انتخابی توسط سرمربی وقت به مسابقات جهانی اعزام شدند و بعد به برنده آن کشتی گفتند شما به درد من نمی خورید.. بروید خانه خودتان...

به هر روی در اول قدم طرح جدید علیرضا دبیر در سال جدید و در کنفرانس خبری پرده از طرح انتخابی شدن کشتی گیران برداشت که مورد استقبال تمامی اهالی رسانه واقع شد.. ولی هیچ نسخه ای از این طرح به خبرنگاران ارائه نشده بود تا از کم و کیف بندهای این مطرح شده آگاهی داشته باشیم فقط بطور شفایی از زبان رئیس فدراسیون شنیدیم که می خواهیم مسابقات انتخابی های تیم های ملی را قانونمند کنیم.
تا این که بعد از چند روز اولین جلسه هم اندیشی را با سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گذاشتند که در آن جلسه ریاست فدراسیون، مدیر تیم های ملی و نایب رئیس فدراسیون حضور داشتند که دربین جلسه غلامرضا محمدی به عنوان اعتراض به طراحی اون طرح جلسه را به صورت قهر ترک کرد که باعث سوژه رسانه ها شد. به راستی این چگونه طرحی است که سرمربی تیم ملی را در سال المپیک اینقدر عصبانی کرده؟
فدراسیون بر حسب ضرورت یک کنفرانس خبری اضطراری گذاشت تا توسط یکی از کارمندان انستیتو که در طراحی این طرح ذینفع بوده توضیح کاملی بدهد و اهالی رسانه توجیه شوند که مورد خاصی نبوده که بخواهد دست و پای سرمربیان را در هدایت تیم های ملی ببندند.
... و چنین شد که محمد بنا در فدراسیون حضور پیدا کرد و بعد از چندین ساعت بحث به توافق رسیدند. فقط چند موردی را سرمربی فرنگی ایراد گرفت که قرار شده در جلسه آتی بررسی شود. حال ما انتطار داریم تو همین هفته دوباره فدراسیون کشتی از غلامرضا محمدی دعوت کنند تا در آرامش و همدلی به توافق برسند تا دوباره آرامش به اردوی کشتی برگردد چون قرار نیست تغییری در راس تیم ملی آزاد صورت بگیرد و این بهترین روش برای توجیه قضایا و شفاف سازی است. وقتی پای گفتمان در میان باشد و منطق و استدلال در کفه اخلاص گذاشته شود چه کسی است که به حقایق و واقعیت ها گردن ننهد. نظر ما بر این است که کشتی در سال منتهی به المپیک با آرامش و همدلی مربیان و کارگزاران و مسئولان دارد.
نویسنده: احمد دباغ

  • 11:07
  • 1399/02/28
  • 1650