جیمز و پاسخ انتقاد ابراهیموویچ

لبرون جیمز به انتقادات زلاتان ابراهیموویچ در مورد فعالیت سیاسی پاسخ داد: " من هرگز درمورد امور اشتباه، ساکت نخواهم شد."

لبرون جیمز به انتقادات زلاتان ابراهیموویچ در مورد فعالیت سیاسی پاسخ داد: " من هرگز درمورد امور اشتباه، ساکت نخواهم شد."

 

لبرون جیمز ، ستاره لس آنجلس لیکرز متعهد شد که پس از انتقاد از زلاتان ابراهیموویچ ، علیه نابرابری نژادی صحبت خواهد کرد: "در پایان روز ، من هرگز در مورد چیزهای اشتباه ساکت نخواهم شد"

لبرون جیمز به ابراهیموویچ در مورد احساسات "ابراز عقیده" پاسخ داد و اصرار داشت او هرگزدر استفاده از جایگاه ورزشی و اجتماعی خود برای بیان مسائل سیاسی مانند نابرابری نژادی باز نخواهد ایستاد. ابراهیموویچ ، مهاجم آث میلان ، در اوایل این هفته جیمز را به دلیل دخالت در امور فراتر از حرفه خود انتقاد کرد ، ستاره لس آنجلس لیکرز صدای برجسته ای در نبرد با وحشیگری پلیس و ظلم نژادی در سراسر آمریکا و سراسر جهان بوده است. وی به یوفا و دیسکاوری  در سوئد گفت: "کاری را که در آن مهارت دارید انجام دهید. مقوله ای را که برای آن برنامه داشته اید، بپردازید. من فوتبال بازی می کنم زیرا در بازی فوتبال بهترین هستم ، من سیاستمدار نیستم. اگر سیاستمدار بودم ،  به امور سیاست می پرداختم".

وی افزود: "این اولین اشتباهی است که افراد مشهور وقتی معروف می شوند و به جایگاهی می رسند مرتکب می شوند. برای من بهتر است از موضوعات خاص خودداری کنم و آنچه را که در انجام آن بهترین هستم انجام دهم ، در غیر این صورت مناسب و مطلوب به نظر نمی رسد."

جیمز یکی از منتقدان مشهور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بود و در ماه ژوئن در شکل گیری "بیش از یک رای" که برای مقابله با سرکوب رای دهندگان در جامعه سیاه پوستان طراحی شده بود ، کمک کرد.

جیمز قول استفاده از نفوذ خود برای کمک به ایجاد تغییر داده است. وی در پاسخ به اظهارات ابراهیموویچ گفت: "در پایان روز ، من هرگز درمورد چیزهای اشتباهی ساکت نخواهم شد. من درمورد مردم خود موعظه می کنم و در مورد برابری ، عدالت اجتماعی ، نژادپرستی ، سرکوب رای دهندگان ، مواردی که در جامعه ما جریان دارد ، تبلیغ می کنم ، زیرا من در یک مقطع عضوی از جامعه خود بودم و اتفاقاتی را که می دیدم ، می دانم هنوز هم در جریان است زیرا من در مدرسه خودم یک گروه 300 نفره بچه دارم که همین کارها را می کنند و آنها به صدا احتیاج دارند".

 

جیمز گفت: "من صدای آنها هستم و از پلتفرم خود استفاده می کنم تا همچنان همه چیز را که ممکن است در جریان باشد ، نه تنها در جامعه من بلکه در کل کشور و سراسر جهان روشن کنم. هیچ راهی وجود ندارد که من فقط به ورزش پایبند باشم ، زیرا من این سیستم عامل را می فهمم و صدایم قدرتمند است".

جیمز با پرداختن به شکایات ابراهیموویچ در سال 2018 در مورد رفتار وی با رسانه ها ، که  زلاتان بازیکن سوئدی، از آن به عنوان "نژادپرستی مخفی" یاد کرد ، ادامه داد: "خنده دار است،چون من معتقدم در سال 2018 او(زلاتان) همان کسی بود که وقتی به سوئد برگشت، درباره همان چیزها صحبت می کرد. چون نام خانوادگی او کلمه خاصی نبود ، وقتی بیرون از زمین بود، احساس کرد آن اتفاقی نژادپرستی بود. درست است؟ او این حرف را زد ، درست است؟ من فکر کردم که او این حرف را زد. من از یک ذهن بسیار تحصیل کرده صحبت می کنم. من وظیفه ام را انجام می دهم".

مترجم: اعظم سعیدی

  • 09:59
  • 1399/12/10
  • 4163