حسن و عیب آکادمی داوری از نگاهی دیگر

راه اندازی آکادمی داوران والیبال، اقدام خوبی است که باعث می شود داوران شهرستانی هم وارد چرخه شوند و معلومات خود را به روز کنند.

رضا عناصری داور ارشد بین المللی که همواره با نگاه نقادانه به قضایای والیبال کشور می پردازد می گوید: کار خوب را باید حمایت کرد حالا اگر برخی افراد هم کنار آن دیده می شوند یا برای خود تبلیغ می کنند بحث دیگری است به اعتقاد من این طرح اگر صدتا عیب داشته باشد هزارتا حسن هم دارد که مهمترین آنها این است که به پناهگاه داوران شهرستانی تبدیل می شود.

عناصری درباره ترکیب جدید کمیته داوران نیز می گوید: اصلا ترکیب خوبی نیست چون سه داور شهرستانی در آن حضور دارند که دوری آنها باعث می شود باز کار دست بعضی بیفتد که به زودی درباره آنها خواهم نوشت.

  • 11:40
  • 1399/02/29
  • 1363