فنودی: آموزش به بینش و دانش جدید نیاز دارد

نشست کارگروه مشورتی کمیته استعدادیابی و آموزش از چند وجه قابل توجه بود، اول اینکه تلفیقی از تجربه داران و جوانان پر انرژی بود و مباحث بسیار خوبی مطرح شد. همه دعوت شدگان دارای سوابق آموزشی و اجرایی در این زمینه بوده اند.

ناز آفرین فنودی، مربی بین المللی و مدرس فدراسیون والیبال نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان در نشست گفت: مطالب و مسایلی که ارایه شده بود نشان داد که همه با برنامه و مطالعه به همایش آمده بودند و هیچکس فی البداهه سخن نگفت، آقای مهرگان و خانم دکتر آزادفدا نظرات و نکات خوبی را مطرح کرده بودند و آقای پور عروجی هم ایده بسیار خوبی را بیان کرد، نگاهی به اعضای حاضر در جلسه مثل دکتر علی فتاحی وزن جلسه را بالا برده بود و در مجموع فکر می کنم قاعده هر مدیریتی است که هر پنج سال آموزش آن تشکیلات، دستخوش نوآوری شود، چرا که نسل عوض می شود و آدمها با بینش و دانش جدید وارد می شوند، این گفته به منزله جا به جایی آدمها نیست بلکه وارد شدن ایده های نو، یافته های نوین است، بنابراین این اگر ایده های خوب با خلاقیت و انرژی جوانان کنار هم قرار بگیرند دیگر کمبودی احساس نخواهد شد، فقط امیدوارم که هدف خواستن و بهره گرفتن از نظرات و اندیشه ها باشد، اشخاصی چون آقای مهرانپور کوهی از تجربه هستند، این اشخاص پیشکسوت می توانند به عنوان ناظر به امور قرار گیرند اما کار اصلی را باید به جوانان سپرد.

فنودی که از بازیکنان و مربیان تراز اول کشور بود، در پاسخ به این پرسش که چه شد بعد از سالها دیده شده اید گفت: متاسفانه نگاه برخی ها که حالا از والیبال تهران و کشور رفته اند، انحصاری بود و امثال مرا بر نمی تابیدند در صورتی که من سوای مربیگری در مدرسی هم امتحان خودم را پس داده ام.

گفت و گو از: مرجان بنی یعقوب

  • 11:44
  • 1399/02/29
  • 934