محمدپور: وعده های قشنگ را هم از یاد برده اند

وزنه برداری ایران باید از سرمایه های موجود و قهرمانانی که افتخارآفرین بوده اند، استفاده کند تا دوباره اوج بگیرد.

سعید محمدپور قهرمان سابق جهان و المپیک که از یکسال پیش در اثر آسیب دیدگی دست از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده است با بیان جمله فوق نکاتی را درباره وزنه برداری ایران مطرح کرد.

وی در گفت و گو با البرز ورزشی می گوید: مردان زیادی داریم که می توانند به این ورزش کمک کنند، آقایان انوشیروانی، باقری، نصیری نیا، توکلی، نصیر شلال، بعد از سلیمی که عمر و جوانی گذاشته اند و صاحب تجارب زیادی هستند باید به نحوی جذب بدنه وزنه برداری شوند تا پتانسیل موجود در آنها به هرز نرود، به طور مثال کورش باقری پرافتخارترین مربی ایرانی است چرا نباید شرایط همکاری با فدراسیون پیدا کند؟ خود من اگر بتوانم همانند آقای بهداد سلیمی در دوره مربیگری بین المللی شرکت کنم می توانم به ورزش مورد علاقه مان خدمت کنم، فردای روزی که آسیب دیدم حرفهای قشنگی به من زده بودند اما دلخوشکنکی بیش نبود چون بعد از آن حتی حال و احوالی از بنده نپرسیده بودند.

محمدپور درباره شانس وزنه برداران ایرانی در المپیک 2021 می گوید: اگر آسیب آقای سهراب مرادی برطرف شود به اتفاق رستمی، علی داوودی می توانند مدال بگیرند، ما در کل فقط در دو وزن مجوز شرکت در بازیهای ژاپن را داریم.

محمدپور درباره نیاز اصلی وزنه برداری ایران می گوید: متاسفانه پشتوانه سازی نشده و اکنون برای اینکه بتوانیم قهرمانان بزرگی را پرورش بدهیم باید دست یاری و همکاری به سوی مربیان سازنده و پرافتخار دراز بکنیم، البته این مشکل تنها وزنه برداری نیست در بیشتر رشته ها قوه دافعه بیشتر از جاذبه است ولی منطق حکم می کند که از موجودیت و توانمندی کارشناسان و مربیان برای فعالی وزنه برداری نهایت استفاده را ببریم.

گفت و گو از: عبداله محرمی

  • 13:03
  • 1399/02/29
  • 1974