مدیرعامل تراکتور: با بازی پلی استیشن تکلیف قهرمان مشخص می شود!!

هر باشگاه یک نماینده بفرستد تا قهرمان لیگ بصورت مجازی و با بازی پلی استیشنی معرفی شود، بدین صورت نشاط اجتماعی تا حدودی به جامعه‌ی فوتبال باز می گردد!

خبرگزاری البرز ورزشی؛ اینکه سوال خبرنگار از شخص آقای مدیرعامل چه بوده به کنار، اما اینکه مدیرعامل جدید با چه منطق و استدلالی چنین بحث هایی را مطرح می کنند تعجب برانگیز است!

چندین بار با ایشان تماس گرفتیم و هربار به بهانه هایی ما را به زمانی دیگر حواله دادند و با برخوردی جنتلمنانه! گفت و گو را به بعد از جلسات خیالی موکول کرد. در ساعت مقرر هم تلفن همراه خودشان را خاموش کرد تا نشان بدهد که خیلی برای ارباب رسانه اهمیت قایل نیست!! حالا آیا فردا روزی هم که مقام و منصبشان را به شخص دیگری واگذار کنند برای انتقاد و رسیدن به پست و مقامی جدید دست به دامان رسانه ها می شوند و صحبت های آتشین می کنند نمی دانیم ولی مدیرعامل یک باشگاه مردمی از خطه ای بزرگ و قهرمان پرور باید اصول گفتمان را به درستی رعایت کند.

  • 15:37
  • 1399/02/29
  • 1413