پروانه: هندبال به نقد منصفانه نیاز دارد

هندبال ایران به دلیل ظرفیت هایی که دارد می تواند در سطح آسیا و جهان بدرخشد. ولی در این راه نیازمند حمایت همه جانبه خانواده هندبال و تلاش شبانه روزی است که همه اینها در سایه آرامش، دوری از التهاب، اتحاد خانواده هندبال و ثبات به دست می آید.

حسن پروانه بازیکن سابق تیم ملی و کارشناس هندبال با بیان این مطلب افزود: در فدراسیون جدید با تلاشها و برنامه ریزی دکتر پاکدل حرکت به سمت یکدلی، مشارکت همگانی، آرامش و ثبات بنحو مطلوبی در حال انجام است. اما به نظر می رسد بعضی ها با سیاه نمایی و ایجاد شبهه مسایل را در قالب انتقاد ونقد بصورت وارونه جلوه داده و تلاش در تشویش اذهان دارند .
این آقایان از همه چیز انتقاد می کنند و سعی می کنند نظرات خود را در قالب کارشناس هندبال جلوه دهند و در عین حال به اهالی هندبال توهین هم می کنند در صورتی که برای بیان انتقادات نیازی به بدگویی و اهانت نیست. برخی از این افراد در جایی عنوان می کنند که نیاز به کرسی های آسیایی داریم و در جای دیگر به طور علنی می گویند صاحبان کرسی به دنبال منفعت خود هستندو آنها را سودجو جلوه می دهند یا در جایی دیگر در قسمتی دیگر عنوان می کنند که انتصابات در فدراسیون هندبال به خاطر جلب رضایت منتقدین است.
اول باید بع این دوستان گفت که اگر بنا بر دادن مسئولیت به منتقدین برای جلب رضایت بود پس باید دردرجه اول به خود این دوستان که هدفمند علیه فدراسیون و اهالی هندبال مطلب می گویند مسئولیت داده شود و در درجه دوم بیان این مطلب به این معناست که انتخاب این نفرات در مسئولیت ها و کادر فنی تیم های ملی مختلف بر اساس شایستگی نیست و با این گفتار خود شایستگی نفرات انتخاب شده را زیر سوال می برند و این توهین مستقیم به اهالی هندبال است. باید به این دوستان گفت که قرار نیست وقتی شما مسئولیت ندارید و نمی خواهید کمک کنید بقیه را مصلحتی و فاقد شایستگی جلوه دهید .
اگر شما نیستید ، نباید تلاشهای همه خانواده هندبال را که در سایه همدلی و آرامش در حال انجام است کاملا نفی کرده و همه چیز را سیاه جلوه دهید.
متاسفانه آقایان عادت کرده اند که فقط انتقاد کنند مثلا در خصوص هندبال ساحلی گفته اند که هندبال ساحلی محدود به افراد خاصی است و آنها اجاره ورود به دیگران را نمی دهند و وقتی که نفرات جدیدی از نقاط مختلف کشور در حوزه هندبال ساحلی مسئولیت می گیرند بازهم انتقاد سیاه کرده و می گویند انتخاب این نفرات فقط برای جلب رضایت است و یا با کم ارزش نشان دادن مسئولیت نفرات جدید سعی در تفرقه افکنی و ایجاد دلسردی می نمایند.
به نظر می رسد که بعضی تحمل ارامش و ثبات در هندبال را ندارند و تلاش می کنند با ایجاد التهاب و تشویق برای خود فضا ایجاد کنند.
حال آنکه چقدر خوب است به جامعه هندبال فکر کنند نه منافع شخصی... بنده بعنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ هندبال از همه درخواست می کنم فارغ از هر نگاه و نظری تلاش کنیم که این آرامش و ثبات پا برجا مانده وکمک کنند تا هندبال با پتانسیلی که دارد به جایگاه واقعی خود برسد.

  • 17:38
  • 1399/02/29
  • 1407