یادگار ماندگار...

بازیکنان صاحب نام دیروز رئیس امروز

تبریز روزگاری مهد پینگ پنگ و بسیاری از ملی پوشان صاحب نام ما از دیار سهند و سبلان بوده اند.

تبریز روزگاری مهد پینگ پنگ و بسیاری از ملی پوشان صاحب نام ما از دیار سهند و سبلان بوده اند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛  یکی از این بازیکنان مهرداد قارداشی بود که اکنون سمت ریاست فدراسیون پینگ پنگ را بر عهده دارد و این از افتخارات نادر ورزش ما است مردی از جنس آن رشته بر صندلی ریاست تکیه می زند و به چم و خم کار آشنا است.
نوستالژی، قهرمانی کشور بزرگسالان تبریز ۱۳۶۱،از راست اعزاز اخوت،علی ابری فام،مهرداد قارداشی، شهروز بهروزی،رضا فتاحی..
 

  • 12:47
  • 1400/01/15
  • 1970