نیم نگاه...

فوتبال ملی _ هوش اجتماعی

هر پیروزی پیامد های خوشایندی برای جوانان این مملکت به ویژه ورزشکاران آن رشته دارد.

هر پیروزی پیامد های خوشایندی برای جوانان این مملکت به ویژه ورزشکاران آن رشته دارد.


 نمونه اش موفقیت هایی است که فوتبالیست های ما که از جمله سردار آزمون کسب کرده است گلزن گنبدی تیم ملی با به ثمر رساندن یک گل از سه گل تیم ملی مقابل سوریه در یک قدمی توفیق بزرگ دیگر قرار گرفته است او با زدن 34 گل برای تیم ملی به رکوردی کم نظیر نزدیک شده است این در حالی است که اگر تیم ملی در جام ملت ها و انتخابی جام جهانی بهتر عمل می کرد امروز سوای سردار و طارمی چند چهره دیگر را هم در لیگ های مطرح دنیا داشتیم.
 تردیدی نداریم که کشور ما استعداد های نابی در جای جای خود دارد که در سایه ی توجهات به موقع و قرار گرفتن در چارچوب ملی آوازه ای بین المللی خواهند یافت ولی مهم تر از داشتن تک چهره ها توجه به همدلی است که اگرتعمیق پیدا کند به هوش اجتماعی و ملی تبدیل می شود و هوش های شخصی و هیجانی ورزشکاران در قالب حمیت گروهی تجلی پیدا می کند و این مسئله مهمی است که فدراسیون فوتبال باید برای جاری ساختن چنین ایده ای برنامه ریزی کند و مقدمات تحقق این خواسته باید از تیم های نوجوانان و جوانان تیم ملی با گماشتن بهترین مربیان سرپرستان و روانشناسان گام هایی اساسی بردارد گزینش افراد بر حسب روابط در هر مسوولیتی مارا از اصل قضیه دور خواهد ساخت.
نویسنده: رضا اسماعیلی
 

  • 11:52
  • 1400/01/20
  • 1019