رد پای آقازاده ها در قرارداد مسئله دار با ویلموتس!

اظهارات صریح رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون و بی اطلاعی او از مفاد قرارداد با ویلموتس و جوابیه شتابزده و بی رنگ ولعاب فدراسیون ،دست های پشت پرده و نفوذ برخی آقازاده ها را در این‌پرونده رو کرد!

صفی اله فغان پور در مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد ؛حتی در جریان شکایت ویلموتس از فدراسیون هم نظر مشورتی از دپارتمان حقوقی نگرفتندو..
جوابیه عجولانه فدراسیون به اظهارات فغان پور ،عجیب و مسئله دار بود.
باید کسانی که اینگونه جوابیه های گستاخانه را تهیه و تنظیم و با اعتقادات مردم بازی می کنند از فدراسیون اخراج کرد.
در جوابیه فدراسیون آمده است:
قرارداد با ویلموتس با مشورت کارشناسان صاحب نظر در حقوق ورزش و امور بین الملل تنظیم شده است و عدم دخالت رئیس دپارتمان که مسئول پیگیری امور حقوقی داخلی است ،به معنای عدم استفاده از نظر کارشناسان حقوقی صاحب نظر در این حوزه نیست!!!
عجیب است در قراردادی که یکطرفه تنظیم و به ترکمنچای شباهت دارد و چند میلیارد به بیت المال خسارت وارد کرده است،رد پای کارشناسان صاحب نظر دیده می شود!
خوب است اهالی فدراسیون این کارشناسان صاحب نظر و بین المللی را به مردم معرفی کنند تا هواداران برای آنها "هورا"بکشند.
جالب است برای حضور مربی بلژیکی ،یک لشکر خدم و حشم - بخوانید کارشناسان صاحب نظر در حقوق ورزش-وارد میدان شدند تا با کاسه لیسی، بدترین قرارداد تاریخ فوتبال را به ملت تحمیل کنند.
قرار دادی ننگین با یک مربی خارجی که طی هفت ماه، بیشترین حقوق و مزایا را گرفت و کمتر از یک ماه در ایران حضور یافت.
تازه شکایت او به فیفا و غرامت مضاعف از ایران باقی است و بزودی احکام آن صادر می شود.
سال گذشته در جلسه ای که برخی از همکاران رسانه ای حضور داشتند ،پیرامون چگونگی حضور ویلموتس در ایران و مفاد قرارداد با او از مهدی تاج سوال کردیم.
ایشان با قیافه حق به جانب و البته معنادار از توافق با ویلموتس به عنوان بهترین قرارداد تاریخ یاد کرد و به صراحت گفت:ما از تجربه‌ قرارداد و مشکلات مان با کی روش استفاده کردیم و با این مربی جوان،کاربلد قرارداد بستیم که خیلی پایین تر از توقع جامعه است!!
تاج همچنین یاد آور شد ایشان بر عملکرد تیمهای پایه نظارت جدی خواهد داشت و بازیهای لیگ را از نزدیک مشاهده خواهد کردو..
شوربختانه امروز باید متذکر شویم‌،هیچیک از ادعاهای رئیس قبلی فدراسیون جامه عمل نپوشید و متاسفانه غیر واقعی از آب درآمد..
گفتنی است اساس انتخاب ویلموتس با هدایت آقا زاده های بلژیک نشین پایه ریزی شد و طیفی از عناصر داخلی با همکاری و هدایت از پشت پرده ،این کار را پیش بردند تا از این رهگذر به نان و نوایی برسند.
به هر حال با توجه به موارد مطروحه و ابهام فراوان در این قرارداد، جا دارد نهادهای نظارتی با مداقه در این پرونده به روشنگری بپردازند،زیرا جدا از پرداخت وجوه سنگین به این مربی پروازی ،هنوز پرونده شکایت او از فدراسیون باقی است.بیم آن می رود با کوتاهی وکلا و دخالت عناصر پشت پرده ،جرائم سنگین دیگری متوجه کشور و بیت المال شود.

  • 09:55
  • 1399/02/31
  • 1910